Six Sigma DMAIC folyamat – Define Phase – Capturing Voice of Customer (VOC)

Mi az ügyfél hangja?
Az ügyfél hangja az ügyfél hangja, elvárásai, preferenciái, megjegyzései, egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos vitában. Ez az ügyfél nyilatkozata egy adott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban.
A vásárló azonosítása:
A vásárló az, aki megvásárolja vagy használja az Ön termékeit/szolgáltatásait, és ő az, aki a folyamat kimenetét megkapja. Az ügyfeleket nagyjából két kategóriába soroljuk:

 • Belső ügyfelek: A belső ügyfelek azok, akik a szervezeten belülről érkeznek. Ők a vezetőség, az alkalmazott(ak) vagy a szervezet bármely funkcionális osztálya.
 • Külső ügyfelek: A külső ügyfelek nem részei a szervezetnek. Ők vagy azok, akik a termék(ek)et vagy szolgáltatás(oka)t használják, vagy akiknek jogos érdeke fűződik a szervezethez. Pl. ügyfelek, végfelhasználók, részvényesek, többek között.

Ügyfélszükségletek és követelmények:
A szükséglet az ügyfél vágya vagy elvárása egy adott termékkel vagy szolgáltatással szemben. A vevőknek számos kifejezett igényük lehet, amelyek gyakran homályosak és általában “kívánságok” egy termékkel/szolgáltatással szemben.
Például a vevőnek szüksége van egy légkondicionálóra, hogy azt a hálószobájában használhassa. Az ügyfél valódi igénye a hűvös hőmérséklet a hálószobában. Hasonlóképpen, a klímaberendezéstől való valódi igénye az, hogy elégedett, költséghatékony és karbantartásmentes legyen. Amikor az ügyfél megfogalmazza az igényeit, gyakran halljuk, hogy az igény a következő: “Hűvös hőmérséklet, kevesebb zaj (csendes), költséghatékony és karbantartásmentes”. Azonban a “hűvös hőmérséklet” az igény, a többi pedig csak kívánalom. Fontos, hogy a projektcsapat megértse az ügyfél által megfogalmazott igényeket, és elkülönítse azokat a kívánságoktól.
A fő ok, amiért szétválasztjuk a szükségleteket és az igényeket: A szükségletek fontos kritikus jellemzők, a Kívánságok pedig a termékkel vagy szolgáltatással szembeni, a szükségleteken túli elvárások. Ha a termék/szolgáltatás nem képes teljesíteni az ügyfél “Akaratait”, akkor az ügyfél csak nagyon elégedetlen/elégedetlen lehet. Ha azonban a termék/szolgáltatás nem képes kielégíteni az ügyfél “szükségleteit”, akkor nem fogja használni a terméket/szolgáltatást, és nagy a valószínűsége, hogy a versenytársak termékére/szolgáltatására vált. A szervezet hírneve is veszélybe kerülhet, ha a “szükségletek” nem teljesülnek.
A követelmény a termék vagy szolgáltatás olyan tulajdonsága, amely kielégíti az ügyfél igényeit. Az ügyfél határozza meg ezeket a követelményeket, és ezek a termék vagy szolgáltatás “kellékei”.

A fenti légkondicionáló példában például a vevő igénye a “hűvös hőmérséklet”, a többi pedig “jó, ha van” tulajdonság. Az ügyfél nem fogja megvásárolni a légkondicionálót, ha az összes “jó, ha van” tulajdonság megvan, de a “követelmény(ek)” nem teljesülnek. Az ügyfél azonban megvásárolhatja a terméket/szolgáltatást, ha a “Követelmény” teljesül, és a “Jó, ha van” jellemzők jelen vannak vagy nincsenek jelen.
A hangok lefordítása szükségletekre:
A vásárlói hang (VOC) módszertan használható a vásárlói igények – mind a jelenlegi (kimondott igények), mind a látens (ki nem mondott igények) – megragadására. A VOC-módszertan segít megragadni az ügyfél igényeit a kimondott szó szerinti megjegyzéseken (ügyfélhangok) keresztül. Segít lefordítani a szó szerinti megjegyzéseket (vevői hangokat) vevői igényekké a termék/szolgáltatás kimeneti jellemzőire (vevői követelmények).
A VOC megkülönböztetett kategóriái:
Szervezeti szinten a VOC-t nagyjából négy különböző kategóriába soroljuk (AICP):

 • A munkatársak hangja: A munkatársaktól kapott visszajelzések
 • A befektető hangja: A visszajelzés, amelyet a vezetőségtől és a részvényesektől kapunk
 • Az ügyfél hangja: A visszajelzés, amelyet ügyfeleinktől és végfelhasználóinktól kapunk
 • A folyamat hangja: A visszajelzés, amelyet a CTP-k (Critical To Process) és CTQ-k (Critical To Quality) méréséből kapunk


Six Sigma – AICP (Associate, Customer, Investor and Process) hangja

Voice of Customer (VOC) módszerek:

 • Felmérések: A felmérések olyan megtervezett kérdőívek, amelyeket potenciális vagy meglévő ügyfeleknek küldenek ki. A felmérések költséghatékonyak, azonban nagyon alacsony a válaszadási arányuk.
 • Interjúk: Az interjúk olyan egyéni találkozók a potenciális vagy meglévő ügyfelekkel, ahol egy sor kérdést tesznek fel és a válaszokat megvitatják, hogy megértsék az ügyfelek véleményét. Az interjúkkal összetett kérdéseket lehet kezelni, azonban képzett erőforrásokat igényelnek.
 • Fókuszcsoport: Emberek egy csoportját hívják össze egy konferenciaterembe, és megbeszélést tartanak konkrét témákról, amelyekkel foglalkozni kell. Ezek a fókuszcsoportok kiválóan alkalmasak a CTQ (Critical to Quality) azonosítására, azonban nehezen általánosíthatók.
 • Javaslatok: Az ügyfelek/ügyfelek/munkavállalók visszajelzéseit fogadják és javaslatként kezelik a termék vagy szolgáltatás javítására. A javaslatok jó fejlesztési lehetőségeket nyújtanak, azonban nem vizsgálják az általános folyamatot.
 • Megfigyelések: A folyamat során az egyéneknek lehetnek észrevételeik, és visszajelzést adhatnak a folyamatnak, ami az Ügyfél hangjaként működik.

Az alábbiakban az Ügyfél Hangjának egy követelményre lefordított mintája látható:


Six Sigma – Az Ügyfél Hangjának követelményekre történő lefordítása

.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.