Numbers 35New International Version

Städer för leviterna

35 På Moabs slätter vid Jordanfloden, mittemot Jeriko,(A) sade Herren till Mose: 2 ”Beordra israeliterna att ge leviterna städer att bo i(B) från det arv som israeliterna kommer att få i besittning. Och ge dem betesmarker(C) runt städerna. 3 Då kommer de att ha städer att bo i och betesmarker för den boskap de äger och alla deras andra djur.(D)

4 ”Betesmarkerna runt de städer som du ger leviterna ska sträcka sig tusen alnar från stadsmuren. 5 Utanför staden ska du mäta två tusen alnar(E) på östra sidan, två tusen på södra sidan, två tusen på västra sidan och två tusen på norra sidan, med staden i mitten. De ska ha detta område som betesmark för städerna.(F)

Flyktingstäder(G)

6 ”Sex av de städer som du ger leviterna ska vara flyktingstäder, dit en person som har dödat någon kan fly.(H) Dessutom ska du ge dem fyrtiotvå andra städer. 7 Sammanlagt ska du ge leviterna fyrtioåtta städer tillsammans med deras betesmarker. 8 De städer som du ger leviterna från det land som israeliterna äger ska ges i proportion till varje stams arv: Ta många städer från en stam som har många, men få från en stam som har få.”(I)

9 Då sade Herren till Mose: ”Du ska ge mig många städer från en stam som har många, men få från en stam som har få: 10 ”Tala till israeliterna och säg till dem: När ni korsar Jordanfloden till Kanaan,(J) 11 välj ut några städer som skall vara era tillflyktsorter, dit en person som har dödat någon(K) oavsiktligt(L) kan fly. 12 De ska vara tillflyktsorter för hämnare,(M) så att den som anklagas för mord(N) inte ska dö innan han eller hon ställs inför rätta inför församlingen.(O) 13 Dessa sex städer som ni ger ska vara era tillflyktsorter.(P) 14 Ge tre på denna sida av Jordanien och tre i Kanaan som tillflyktsorter. 15 Dessa sex städer ska vara en tillflyktsort för israeliter och för utlänningar som bor bland dem, så att den som har dödat en annan oavsiktligt kan fly dit.

16 ”’Om någon slår någon ett dödligt slag med ett järnföremål, så är den personen en mördare; mördaren ska avrättas.(Q) 17 Eller om någon håller i en sten och slår någon ett dödligt slag med den, så är den personen en mördare; mördaren ska avrättas. 18 Om någon håller i ett träföremål och slår någon dödligt med det, så är han en mördare, och mördaren skall avrättas. 19 Blodets hämnare(R) skall döda mördaren; när hämnare kommer till mördaren skall hämnare döda mördaren. 20 Om någon med illvilja knuffar en annan eller kastar något på honom avsiktligt(T) så att han dör 21 eller om en person av fientlighet slår en annan med knytnäven så att den andre dör, skall den personen dödas;(U) den personen är en mördare. Blodets hämnare(V) ska döda mördaren när de möts.

22 ”’Men om någon utan fiendskap plötsligt knuffar en annan eller kastar något på dem oavsiktligt(W) 23 eller utan att se dem släpper på dem en sten som är tillräckligt tung för att döda dem, och de dör, då, eftersom den andra personen inte var någon fiende och ingen skada var avsedd, 24 ska församlingen(X) döma mellan den anklagade och blodets hämnare i enlighet med dessa bestämmelser. 25 Församlingen ska skydda den som anklagas för mord från blodshämnaren och skicka tillbaka den anklagade till den tillflyktsstad dit han eller hon flydde. Den anklagade måste stanna där tills översteprästen(Y), som smordes(Z) med den heliga oljan, dör.(AA)

26 ”’Men om den anklagade någonsin går utanför gränserna för den tillflyktsstad dit han eller hon flydde 27 och blodshämnaren hittar honom eller henne utanför staden, får blodshämnaren döda den anklagade utan att göra sig skyldig till mord. 28 De anklagade måste stanna i tillflyktsstaden tills översteprästen dör; först efter översteprästens död får de återvända till sin egen egendom.

29 ”’Detta ska ha lagkraft(AB) för er i alla kommande generationer,(AC) var ni än bor.(AD)

30 ”’Den som dödar en människa ska avrättas som en mördare endast på vittnesmål. Men ingen skall avrättas på grund av endast ett vittnesmål.(AE)

31 ”’Acceptera inte en lösensumma(AF) för en mördares liv, som förtjänar att dö. De ska avrättas.

32 ”’Acceptera inte en lösensumma för någon som har flytt till en fristad och låt dem på så sätt gå tillbaka och leva på sitt eget land innan översteprästen dör.

33 ”’Förorena inte det land där ni befinner er. Blodutgjutning förorenar landet,(AG) och försoning kan inte göras för det land där blod har utgjutits, utom genom blodet från den som utgjutit det. 34 Besudla inte det land(AH) där ni bor och där jag bor,(AI) för jag, Herren, bor bland israeliterna.”””

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.