Numbers 35New International Version

Miasta dla lewitów

35 Na równinach Moabu nad Jordanem po drugiej stronie Jerycha,(A) Pan powiedział do Mojżesza: 2 „Rozkaż Izraelitom, aby dali lewitom miasta do zamieszkania(B) z dziedzictwa, które Izraelici posiądą. I dajcie im pastwiska(C) wokół tych miast. 3 Wtedy będą mieli miasta do zamieszkania i pastwiska dla bydła, które posiadają, i dla wszystkich innych swoich zwierząt.(D)

4 „Pastwiska wokół miast, które dasz Lewitom, będą rozciągać się na tysiąc łokci od muru miasta. 5 Poza miastem odmierzcie dwa tysiące łokci(E) od strony wschodniej, dwa tysiące od strony południowej, dwa tysiące od strony zachodniej i dwa tysiące od strony północnej, z miastem w środku. Obszar ten będą mieli jako pastwiska dla miast.(F)

Miasta schronienia(G)

6 „Sześć z miast, które dasz Lewitom, będzie miastami schronienia, do których może uciec człowiek, który kogoś zabił.(H) Ponadto daj im czterdzieści dwa inne miasta. 7 W sumie musisz dać Lewitom czterdzieści osiem miast, wraz z ich pastwiskami. 8 Miasta, które dasz Lewitom z ziemi posiadanej przez Izraelitów, mają być nadane proporcjonalnie do dziedzictwa każdego plemienia: Weźcie wiele miast od plemienia, które ma ich wiele, ale niewiele od tego, które ma ich mało.”(I)

9 Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: 10 „Przemów do Izraelitów i powiedz do nich: 'Gdy przekroczycie Jordan do Kanaanu,(J) 11 wybierzcie niektóre miasta, aby były waszymi miastami schronienia, do których może uciec człowiek, który zabił kogoś(K) przypadkowo(L). 12 Będą to miejsca schronienia przed mścicielem,(M) aby każdy oskarżony o zabójstwo(N) nie zginął, zanim stanie przed sądem przed zgromadzeniem.(O) 13 Te sześć miast, które dacie, będą waszymi miastami schronienia.(P) 14 Dajcie trzy po tej stronie Jordanu i trzy w Kanaanie jako miasta schronienia. 15 Te sześć miast będzie miejscem schronienia dla Izraelitów i dla cudzoziemców przebywających wśród nich, aby każdy, kto zabił przypadkowo drugiego, mógł tam uciec.

16 „’Jeśli ktoś zadaje komuś śmiertelny cios przedmiotem żelaznym, ten jest mordercą; morderca ma być ukarany śmiercią.(Q) 17 Albo jeśli ktoś trzyma w ręku kamień i zadaje nim komuś śmiertelny cios, ten jest mordercą; morderca ma być ukarany śmiercią. 18 Albo jeśli ktoś trzyma w ręku jakiś drewniany przedmiot i zadaje nim komuś śmiertelny cios, ten jest mordercą; morderca ma być ukarany śmiercią. 19 Mściciel krwi(R) uśmierci mordercę; gdy mściciel przyjdzie do mordercy, uśmierci go.(S) 20 Jeśli ktoś w złej wierze popchnie drugiego lub rzuci w niego czymś umyślnie(T), tak że ten umrze 21 albo jeśli ktoś z wrogości uderzy drugiego pięścią tak, że ten umrze, ma być uśmiercony;(U) ten jest mordercą. Mściciel krwi(V) uśmierci mordercę, gdy się spotkają.

22 „’Jeśli jednak bez wrogości ktoś nagle popchnie drugiego lub rzuci w niego czymś niechcący(W) 23 albo nie widząc go, zrzuci na niego kamień wystarczająco ciężki, aby go zabić, i ten umrze, to ponieważ ten drugi nie był wrogiem i nie zamierzano wyrządzić mu krzywdy, 24 zgromadzenie(X) musi rozsądzić między oskarżonym a mścicielem krwi według tych przepisów. 25 Zgromadzenie musi chronić oskarżonego o zabójstwo przed mścicielem krwi i odesłać oskarżonego do miasta schronienia, do którego uciekł. Oskarżony musi tam pozostać aż do śmierci arcykapłana,(Y) który został namaszczony(Z) świętym olejem.(AA)

26 „’Jeżeli jednak oskarżony kiedykolwiek wyjdzie poza granice miasta schronienia, do którego uciekł 27, a mściciel krwi znajdzie go poza miastem, mściciel krwi może zabić oskarżonego, nie będąc winnym zabójstwa. 28 Oskarżeni muszą pozostać w mieście schronienia aż do śmierci arcykapłana; dopiero po śmierci arcykapłana mogą powrócić do swojej własności.

29 „’To ma mieć moc prawa(AB) dla was przez wszystkie przyszłe pokolenia,(AC) gdziekolwiek będziecie mieszkać.(AD)

30 „’Każdy, kto zabije człowieka, ma być skazany na śmierć jako morderca tylko na podstawie zeznań świadków. Ale nikt nie ma być ukarany śmiercią na podstawie zeznania tylko jednego świadka.(AE)

31 „’Nie przyjmujcie okupu(AF) za życie mordercy, który zasługuje na śmierć. Oni mają być uśmierceni.

32 „’Nie przyjmujcie okupu za kogokolwiek, kto uciekł do miasta schronienia, a więc pozwólcie mu wrócić i żyć na własnej ziemi przed śmiercią arcykapłana.

33 „’Nie zanieczyszczajcie ziemi, na której jesteście. Rozlew krwi zanieczyszcza ziemię,(AG) a za ziemię, na której przelano krew, nie można odpokutować inaczej, jak tylko krwią tego, kto ją przelał. 34 Nie plugawcie ziemi(AH), w której mieszkacie i w której Ja mieszkam,(AI) gdyż Ja, Pan, mieszkam wśród Izraelitów.””

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.