Vaghet (biologi)

Se även: Vagrantfåglar i okända livsmiljöer kan dö på grund av stress eller brist på föda, vilket hände den här storskarv som hittades vid Sleeping Bear Dunes National Lakeshore vid Michigansjön

På norra halvklotet: Fågelflyttning § Vagrantfåglar, är det känt att vuxna fåglar (eventuellt oerfarna yngre vuxna) av många arter fortsätter bortom sitt normala häckningsområde under vårflyttningen och hamnar i områden längre norrut (sådana fåglar kallas för våröverskridare).

Under hösten tar vissa ungfåglar, i stället för att bege sig till sina vanliga övervintringsområden, en ”felaktig” kurs och flyttar genom områden som inte ligger på deras normala flyttningsväg. Exempelvis förekommer sibiriska passeriner som normalt övervintrar i Sydostasien ofta i nordvästra Europa, t.ex. arktiska sångare i Storbritannien. Detta är omvänd migration, där fåglarna flyttar i motsatt riktning mot den förväntade (t.ex. flyger nordväst i stället för sydost). Orsakerna till detta är okända, men man misstänker genetisk mutation eller andra anomalier som rör fågelns magnetiska känslighet.

Andra fåglar skickas ur kurs av stormar, t.ex. vissa nordamerikanska fåglar som blåser över Atlanten till Europa. Fåglar kan också blåsa ut till havs, bli fysiskt utmattade, landa på ett fartyg och till slut transporteras till fartygets destination.

Och även om många vagabonderande fåglar inte överlever, kan de, om tillräckligt många vandrar till ett nytt område, etablera nya populationer. Många isolerade öar i havet är hem för arter som härstammar från landfåglar som blåsts ut i havet, Hawaiian honeycreepers och Darwins finkar är framstående exempel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.