Spendthrift

Se även: Spendthrift trust

Det moderna rättsmedlet för spendthrifts är vanligtvis konkurs. Under 1800- och 1900-talen experimenterade dock några jurisdiktioner, till exempel de amerikanska delstaterna Oregon och Massachusetts, med lagar enligt vilka familjen till en sådan person kunde få honom eller henne juridiskt förklarad som ”spendthrift” av en domstol. Sådana personer ansågs i sin tur sakna rättslig förmåga att ingå bindande avtal. Även om sådana lagar gjorde livet svårare för fordringsägare (som nu hade bördan att försäkra sig om att en potentiell gäldenär inte hade förklarats vara spendthrift), ansågs de vara motiverade av den allmänna principen att förhindra att en spendthrifts familj skulle hamna på fattighuset eller på socialbidrag. Sådana lagar har sedan dess avskaffats till förmån för konkurs, som är mer gynnsam för borgenärer.

Receivership är ett annat rättvist rättsmedel för en spendthrift, genom vilket en av en statlig domstol utsedd förvaltare eller advokat förvaltar och säljer gäldenärens egendom om denne inte betalar sina skulder.

I konservatorship sköter en förvaltare både de personliga angelägenheterna och betalningen av skulderna för en oförmögen person. Theodore Roosevelt var som bekant förvaltare för sin bror Elliott Roosevelt I.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.