5 smärtsamma punkter som skadar ditt resultat

HUSFÖRETAGET > LEDARSKAP & KULTUR Av Liz Froment, medarbetare | februari 20, 2020

Det är inte lätt att driva ett elitprogram för collegefotboll. Tränare fungerar som vd:ar som måste hantera allt från organisationskultur till spelardata och att bygga ett lag som kan konkurrera. Ändå finns det alltid smärtsamma punkter. Och om man missar eller ignorerar dem kan säsongen spåra ur.

Det samma gäller för företag.

Alla företag går igenom upp- och nedgångar. Det som skiljer de mest framgångsrika företagen från de som kämpar är att man fokuserar på de smärtpunkter i verksamheten som direkt påverkar slutresultatet. Problemlösning innebär att man tar en ordentlig titt på helheten, utvecklar en plan och gör de nödvändiga förändringarna.

Här är fem av de vanligaste smärtpunkterna som företag behöver ta itu med och hur de är kopplade till varandra på oväntade sätt.

Smärtpunkt 1: Företagskultur

Inför collegefotboll kan det göra stor skillnad att ha rätt kultur i ett program. Det finns en anledning till att en handfull lag ständigt tävlar om det nationella mästerskapet varje år, medan andra kämpar för att ta sig uppåt i rankingen. Organisationskulturen spelar en stor roll.

Kulturen har också betydelse i företagsvärlden – och den börjar i toppen. Företagsledarna måste skapa förutsättningar för en sund organisationskultur. Annars sipprar problemen ner till alla delar av verksamheten.

En negativ kultur kan också påverka både rekrytering och bibehållande av personal. Deloittes Industry 4.0 Annual Survey visade att 28 % av cheferna prioriterar att attrahera och behålla rätt talanger. Undersökningen noterade också att 74 % av cheferna anger utbildning och utveckling av sin arbetskraft som prioriteringar för organisatoriska investeringar med Industri 4.0 och andra initiativ.

Många chefer vidtar rätt åtgärder för att undvika potentiella problem med företagskulturen, bland annat:

 • Att uppmuntra en atmosfär av spänning och innovation.
 • Hjälpa medarbetarna att bygga upp nya färdigheter som kan ha en direkt inverkan på den framtida tillväxten.
 • Förstå de färdigheter och verktyg som kan hjälpa företaget att fokusera på framtiden.

Ett tecken på en sund företagskultur är att man ägnar tid och resurser åt att utveckla rätt talanger för att både passa in i organisationens övergripande mål och hjälpa företaget att växa i det långa loppet.

Smärtepunkt 2: Organisatorisk förvirring

Collegefotbollslag förlitar sig på organisatoriska strukturer. Att hantera lag med uppåt 100 spelare – plus dussintals coacher, tränare och supportpersonal – innebär att alla måste ha en väldefinierad roll. Varje hicka i befälskedjan kan leda till att kommunikationen bryts, vilket fördröjer genomförandet, skapar förvirring och bromsar utvecklingen.

Tyvärr är organisatorisk förvirring och kaos vanligt förekommande i många företag. Ett ostrukturerat tillvägagångssätt kan leda till ineffektivitet, dålig strategi och problem med beslutsfattandet.

Arbeten från Bain & Company visade att företag med låg prestanda ofta kämpar med problem som försvagar deras övergripande genomförande. Många utmaningar ligger i organisatorisk förvirring, inklusive strategier som inte är anpassade till företagets mål, komplexa beslutsprocesser och konkurrerande prioriteringar.

Du kan vidta åtgärder för att hjälpa till att lösa organisatorisk förvirring:

 • Se över företagets övergripande struktur för beslutsfattande, se var det finns flaskhalsar och hur man kan minska eller ta bort dem.
 • Tänk på hur ditt nuvarande ramverk påverkar smidigheten. Förlorar ditt företag mark gentemot konkurrenterna på grund av att komplexa processer tynger dig?
 • Se om alla intressenter är i linje med de övergripande affärsmålen och strategierna. Se till att alla är på samma sida för att föra verksamheten framåt.

Företagen måste ta en ordentlig titt på organisationsstrukturen och åtgärda den genom att undersöka det nuvarande systemet och identifiera områden som kan förbättras.

Smärgpunkt 3: Data i silo

De bästa fotbollslagen är de som får separata grupper att arbeta tillsammans i harmoni. En stor del av detta är ett framgångsrikt samarbete. Tränare och spelare håller inte data för sig själva. De delar den för att se till att alla arbetar med samma information.

Enligt Harvard Business Review finns det flera vanliga problem med siloed data. Det främsta problemet är en negativ inverkan på kommunikation, kunskapsdelning, samarbete och innovation.

När viktiga data inte är tillgängliga för alla för att fatta välgrundade beslut och effektivisera processer kan hela verksamheten fastna i en rutt.

Denna situation är ett perfekt tillfälle att utforska fördelarna med transparens och realtidsdata i molnteknik.

 • Det ger snabb tillgång till viktiga intressenter. Alla nya data som läggs till i systemet uppdateras automatiskt för bästa information i realtid.
 • Molnsystem kan också hålla alla dina data på ett ställe. Det tar bort versionskontrollproblem och ineffektiva sökningar efter rätt kalkylblad. Allt finns i molnet för vem som helst att komma åt.
 • Att ha data i realtid innebär större smidighet, vilket förbättrar beslutsfattandet för viktiga strategiska initiativ.

De mest effektiva företagen begränsar inte data i hela företaget. Med rätt verktyg och tillvägagångssätt kan organisationer se till att information delas med viktiga medarbetare och grupper när de behöver den.

Påfrestningspunkt 4: Dåliga budskap

Collegefotboll har en passionerad skara fans. Program, tränare och spelare är under säsongen föremål för diskussioner vid middagsborden i hela Amerika. Framgångsrika program utnyttjar denna passion och skapar marknadsförings- och budskapskampanjer kring den – ofta med stor framgång.

Företagen måste göra detsamma. Men många företag fastnar när det gäller att leverera rätt budskap till sina kunder.

Enligt forskning från Forrester säger 47 % av de tillfrågade varumärkena att kundernas behov styrde deras marknadsföringsbudskap. Likaså är det bara 40 % av företagen som prioriterar att lösa kundernas smärtor framför att marknadsföra produkter.

Ett tillvägagångssätt som inte skapar rätt budskap kan direkt påverka slutresultatet på några sätt:

 • Svaga budskap kan direkt relatera till en förlust av försäljning genom att de inte når fram till målgrupperna.
 • Ett marknadsföringsteam som inte kan få tillgång till försäljningsdata för att se vad som driver aktiviteten kommer att ha svårt att utforma rätt budskap. Det är ytterligare en konsekvens av siloed data.
 • Konkurrerande varumärken, även de med en sämre produkt, kan ta upp konkurrenter med bättre budskap som talar till kundernas behov och smärta.

Marknadsföring handlar ofta om budskapet. De bästa organisationerna har system för att se till att rätt information används för att utforma budskapet.

Smärgpunkt 5: Ignorera innovation

Innovation har tagit idrottsvärlden med storm – och college football är inget undantag. Dagens bästa program är viktiga förespråkare för teknik och innovation. När en vinnande säsong kan bero på att flytta bollen några centimeter gör konkurrensfördelar skillnad.

Digital omvandling är inget man kan ignorera. Undersökningen Epicor Global Growth Index 2019 visar att de företag som presterar bäst är de som omfamnar teknik och fokuserar på att integrera system och processer i den övergripande strategin.

Här är några sätt att omfamna innovation som kan förbättra ditt företag:

 • Innovation är en viktig drivkraft för tillväxt. Du vill ha förmågan att förbli flexibel och anpassa dig snabbt till förändringar.
 • Organisationer kan ofta sticka ut från konkurrenterna genom att skapa dedikerade projektgrupper som fokuserar på att driva innovation med nytt tänkande och nya processer.
 • En kultur som omfamnar innovation kan leda till bättre utbildning och kompetensutveckling för de anställda, vilket gynnar ditt företag.

Organisationer som omfamnar innovation och teknik ligger ett steg före. De är ofta bättre på att fatta beslut, mer flexibla och har tillgång till data när som helst.

The Bottom Line

I fotboll och affärer handlar det om förberedelser, fokus och att ta en ordentlig titt på potentiella problem – eller att bli medveten om dina blinda fläckar genom att välkomna öppen, ärlig kommunikation. Det kommer alltid att finnas smärtpunkter som hotar din verksamhet. Vänd inte bort blicken och hoppas på det bästa.

Utarbeta en strategi för att ta itu med och minska dina smärtpunkter. För collegefotbollslag är belöningen att spela och vinna i en bowl game. För dig inspirerar det till en disciplinerad strategi för att vinna – och slå dina konkurrenter.

^ Scrolla till toppen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.