Edwin Drake en de boorpijp van de oliebron | Pennsylvania Center for the Book

Wikimedia Commons
Edwin Drake

In 1959 schreef Parke Dickey in zijn artikel, “The First Oil Well,” “Niemand zal waarschijnlijk het feit in twijfel trekken dat het de Drake Well in Titusville was die de industrie aan zijn spectaculaire carrière begon…”

Edwin Drake was de eerste persoon die in Amerika olie aanboorde. Zijn wereldberoemde put werd geboord in Titusville, PA, een klein stadje in Crawford County. Zijn innovatieve methode om naar olie te boren met behulp van een ijzeren pijp veroorzaakte niet alleen een “black gold rush” maar plaatste hem ook in de boeken van de geschiedenis van de olie-industrie.

Edwin Drake werd geboren op 29 maart 1819 in Greenville, New York. Zijn familie verhuisde later naar Vermont, dat hij op 19-jarige leeftijd verliet en 11 jaar lang klussen deed. In die tijd, in 1845, werd Edwin Drake verliefd op en trouwde met Philena Adams, die tijdens de geboorte overleed. In 1849 kreeg hij een baan bij de New York and New Haven Railroad, waar hij de volgende acht jaar zou blijven. In 1857 trouwde Drake met zijn tweede vrouw, Laura Dowd, 16 jaar jonger dan hij. Hoewel veel ouder, was hij een liefhebbende echtgenoot die ooit in een brief aan haar schreef: “Je weet dat ik meer van je hou dan van alles en iedereen op aarde…” Drake moest zich kort daarna terugtrekken uit de spoorwegen toen hij ziek werd van spierneuralgie.

Voordat Drake zwart goud vond in Oil Creek bij Titusville, hadden andere investeerders geprobeerd van het gebied te profiteren, hoewel geen van hen zo succesvol was als Drake. Vóór Drake gebruikten anderen de toen bekende methoden om naar olie te boren, die alleen maar tegenslagen veroorzaakten en nooit tot verkoopbare hoeveelheden olie leidden. Samuel Kier bijvoorbeeld, een belangrijke figuur uit Pennsylvania, had geprobeerd in Pittsburgh een raffinaderij op te zetten, maar werd eruit gegooid door mensen die bang waren voor een ontploffing. Een uitzondering in Titusville was Hamilton McClintock, een boer, die het onderste deel van de kreek op zijn eigendom had, waar hij de olie opving die naar de oppervlakte van het water sijpelde. In één seizoen kon hij wel 20 tot 30 vaten opvangen. Investeerders waren het steeds eens over het belang van Titusville en zijn olie. De lekkage van McClintock wekte grote belangstelling voor het gebied; een agent kocht 100 acres land voor 5.000 dollar. De plaatselijke bevolking was verbaasd over de prijs van het “waardeloze land” waar de olie voortdurend hun schoenen bevuilde.

In de jaren 1850 begon de opwinding rond olie en Titusville weer te broeien en een groep chemici, advocaten en anderen vormden de eerste oliemaatschappij in de Verenigde Staten, de Pennsylvania Rock Oil Company of New York, later omgedoopt tot Seneca Oil Company of Connecticut. Drake werd aangenomen door het toeval dat hij werkloos was en in hetzelfde hotel verbleef als de oprichters van het bedrijf. Zijn vorige baan bij een spoorwegmaatschappij leverde hem een gratis spoorwegpas op die in zijn voordeel werkte. Hij nam zijn gezin mee naar Pennsylvania in de hoop een alternatief te vinden voor het gebruik van walvisolie voor lampen. Drake deed zijn eerste verkenning van het gebied in december 1857 en keerde in 1858 terug met de titel van “Kolonel.”

PA Dept. of Conservation and Natural Resources
Edwin Drake’s oliebron in Titusville.

“Kolonel” Drake had vanaf het begin te kampen met moeilijkheden, de bekende methoden om naar olie te boren liepen in die tijd alleen maar op een mislukking uit. Hij was vijf maanden bezig om olie te winnen, en de mensen hadden hun vertrouwen in hem verloren en sommigen begonnen hem “Gekke Drake” te noemen. Zelfs zijn hoofdboorman, William “Ome Billy” Smith, begon zich neerslachtig te voelen. Drake’s grootste tegenslag vond plaats op 6 oktober 1859 toen de eerste oliebronbrand werd gesticht door “Ome Billy”, die met een open lamp de olie in het vat ging inspecteren en de gassen in brand stak. De boortoren, alle opgeslagen olie en het huis van de boorder gingen in vlammen op. Intussen kon Edwin Drake met primitieve methoden slechts 16 voet diep boren, niet diep genoeg om olie te vinden, en ook niet zo diep als hij bereid was te gaan:

Om de hindernissen voor hem te overwinnen, vond hij een “aandrijfpijp” of “geleider” uit, een uitvinding die hij helaas niet patenteerde. Volgens The Daily Picayune “vatte Mr. Drake het idee op om een pijp naar de rots te drijven waardoor de boor kon beginnen.” “Ome Billy” gebruikte Drake’s uitvinding en boorde gemiddeld drie voet per dag door rots en schalie. Hoewel de “aandrijfpijp” enkele problemen veroorzaakte, betaalde hij zich uit op 27 augustus 1859 toen Drake op een ondiepte van 69,5 voet zwart goud vond. Tegen die tijd had Seneca Oil Drake en zijn bezigheden in de steek gelaten en weigerde hem financieel te helpen, zodat hij zijn eigen geld moest gebruiken en toen dat op was bij vrienden moest lenen. Er wordt geschat dat zijn bron dagelijks 20-40 vaten produceerde, waarbij alle whiskyvaten in Titusville werden gebruikt. In feite produceerde West Pennsylvania de helft van alle olie ter wereld tot de oliehausse in Oost Texas in 1901. John Wesley Owen schreef in 1975 in zijn boek Trek van de Olievinders: “Het begin van de moderne petroleumindustrie kan redelijkerwijze worden geacht plaats te vinden in Oil Creek…” En Edward Chancellor van de Financial Times schreef in 2008: “In een paar dagen haalde Drake er net zoveel vaten olie uit als een walvisvaarder tijdens een reis van vier jaar kon verzamelen.” Drake groef nog twee andere putten in de jaren 1860. In 1876 produceerde de bron geen olie meer. Ondanks Drake’s succes betaalde Seneca hem pas vier jaar na dato terug voor zijn eerste put.

City-Data.com
Edwin Drake Memorial

Nadat hij de industrie had verlaten, werd hij in 1860 vrederechter, maar vanwege zijn verslappende spieren vertrok hij kort daarna. In 1863 verlieten “Kolonel” Drake en zijn gezin Pennsylvania om nog meer financiële tegenslagen te verduren en keerden later terug zonder geld en met Drake in afbrokkelende gezondheid. De zorgzame inwoners van Titusville begonnen in 1870 een inzameling voor hem en overtuigden de Algemene Vergadering in 1873 om Drake’s familie een jaarlijks pensioen van $1.500 te geven.

Drake stierf in Bethlehem, PA op 9 november 1880, en werd later overgebracht naar Titusville, waar hij vandaag de dag nog steeds verblijft. In 1902 bouwde Henry Rogers, een directielid van Standard Oil, een standbeeld van Drake op zijn begraafplaats. Het originele gereedschap dat Drake gebruikte voor Oil Creek Well is te vinden in het Drake Well Museum in Titusville.

Bronnen:

 • Bowling, Brian. “Boom en bust voor eerste oliebronboorder Edwin Drake.” Pittsburgh Tribune-Review 6 juli 2008. <http://www.pittsburghlive.com/x/pittsburghtrib/news/specialreports/250-a….
 • Chancellor, Edward. “Walvis van een toekomst voor olie-industrie.” Financial Times 2 juni 2008: 32.
 • Dickey, Parke A. “De eerste oliebron.” Oil Industry Centennial: Journal of Petroleum Technology (januari 1959), 59, 14-25.
 • Drake Well Museum. Pamflet: “De Drake Familie.” 2001. Gedrukt door: Pennsylvania Historical and Museum Commission.
 • “Edwin Drake.” Who Made America? 2004. PBS. 7 juli 2008 <http://www.pbs.org/wgbh/theymadeamerica/whomade/drake_hi.html>.
 • “Independents Build an Industry.” Oil & Gas Investor. Juli 2004: 22.
 • Krakosky, Norah. “Drake’s Oil Well.” Pittsburgh Post – Gazette 13 sep. 2007: F.7.
 • Owen, Edgar Wesley. Trek of the Oil Finders: A History of Exploration for Petroleum. Tulsa, OK: American Association of Petroleum Geologists, 1975.
 • Pees, Samuel T. “The Drake Chapters.” Oliegeschiedenis. 2 juni 2004. Petroleum History Institute. 7 juli 2008 <http://www.petroleumhistory.org/OilHistory/pages/drake/drake.html>.
 • “The First Man to Strike Oil.” St. Louis Globe-Democrat. 5 okt. 1879: 11.
 • “Wie boorde de eerste oliebron?” The New Orleans Daily Picayune. 17 apr. 1887: 10.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.