Formulář oznámení o vystěhování v Kalifornii

Oznámení o vystěhování v Kalifornii:

Výpověď z nájmu v Kalifornii používá pronajímatel, který potřebuje ukončit právně závaznou nájemní smlouvu mezi ním a nájemcem. Účelem kalifornského oznámení o vystěhování je buď přimět nájemce, aby napravil porušení nájemní smlouvy, což je známé jako napravitelné porušení, nebo nájemci sdělit, že nemůže porušení napravit a musí nemovitost opustit, což je známé jako nezhojitelné porušení. U napravitelných porušení je nájemci poskytnut určitý počet dní na nápravu porušení nebo na vyklizení nemovitosti. Všechna kalifornská oznámení o vystěhování musí být v souladu s právními předpisy státu pronajímatel-nájemce.

Jaké jsou součásti kalifornského oznámení o vystěhování?

Existuje několik typů kalifornských oznámení o vystěhování. Všechna mají stejné základní součásti:

 • Zákonné jméno (jména) nájemce (nájemců), kteří podepsali nájemní smlouvu a jsou ze zákona povinni dodržovat její podmínky
 • Adresa pronajímané nemovitosti
 • Datum vytvoření oznámení o vystěhování
 • Způsob doručení oznámení o vystěhování nájemci. (označuje se jako doklad o doručení nebo potvrzení o doručení)
 • Kontaktní údaje pronajímatele nebo správce nemovitosti
 • Vytištěné jméno a podpis pronajímatele nebo správce nemovitosti

Kalifornské oznámení o vystěhování se také nazývá výpověď. Kolik dní má nájemce na odstranění problému nebo na vyklizení nemovitosti, závisí na důvodu vydání oznámení o vystěhování. Mohou mít také specifické další součásti.

Kalifornská třídenní výpověď pro neplacení nájemného

Třídenní výpověď pro neplacení nájemného se používá k oznámení nájemci, že porušil nájemní smlouvu tím, že neplatí nájemné. Dává mu tři dny na nápravu, jinak se stane předmětem zákonného procesu vystěhování. Mezi další součásti této výpovědi patří:

 • Výše dlužného nájemného
 • Jméno, adresa a telefonní číslo pronajímatele nebo společnosti spravující nemovitost, která bude platbu přijímat

Kalifornská třídenní výpověď pro neplacení nájemného musí být v souladu s § 3482.8 kalifornského občanského soudního řádu.

Kalifornská 3denní výpověď z nájmu pro napravitelné neplnění podmínek

Třídenní výpověď z nájmu pro napravitelné neplnění podmínek se kromě neplacení nájemného používá i pro jiná porušení nájemní smlouvy. Nájemce má tři dny na nápravu problému nebo na vyklizení prostor. Další součásti zahrnují:

 • Skutečnosti související s vydáním 3denní výpovědi
 • Postupy, které může nájemce podniknout k vyřešení porušení
 • To, že nájemce bude povinen vyklidit nemovitost a vrátit ji nájemci, pokud porušení nenapraví

Všechny 3denní výpovědi pro zhojitelné nedodržení podmínek musí být v souladu s § 1161 odst. 3 kalifornského občanského zákoníku.

Kalifornská 3denní výpověď pro nevyléčitelné nedodržování předpisů

Třídenní výpověď pro nevyléčitelné nedodržování předpisů informuje nájemce, že má tři dny na vyklizení nemovitosti a její předání pronajímateli. Nájemce nedostane možnost napravit porušení nájemní smlouvy. Tento typ kalifornského oznámení o vystěhování se vydává, pokud je nájemce zapojen do nezákonné činnosti a pronajímatel o tom má důkaz.

Pronajímatel však nemusí vydat třídenní výpověď pro nezhojitelné nedodržení podmínek, pokud se domnívá, že šlo o jednorázovou událost, a věří, že nájemce může být v budoucnu dobrým nájemcem. To se nejčastěji stává, pokud je nájemce schopen pronajímatele přesvědčit, že to, co udělal, bylo z nutnosti a neodráží se to na jeho charakteru.

Dalšími součástmi jsou:

 • Datum, ke kterému musí nájemce prostory vyklidit
 • Skutečnosti související s vydáním třídenní výpovědi pro nezhojitelné neplnění povinností

Tento druh kalifornského oznámení o vystěhování vyžaduje osobní doručení. To znamená, že nájemci musí být doručena osobně, včetně připevnění na vstupní dveře. Protože tyto situace mohou být výbušné, je nejlepší, když si najmete profesionálního procesního doručovatele, než abyste doručování nájemníkovi brali na sebe.

Tento typ oznámení o vystěhování musí být v souladu s § 1161 odst. 4 kalifornského občanského soudního řádu.

Kalifornský dopis o ukončení nájmu – 30denní výpověď

Třicetidenní výpověď o ukončení nájmu není technicky vzato výpovědí o vystěhování. Informuje však nájemce, že pronajímatel neplánuje obnovit nájemní smlouvu po jejím skončení. Třicetidenní výpověď tohoto typu se používá v případě, že nájemce pobýval na pozemku méně než jeden rok podle kalifornského občanského soudního řádu § 1946.1.

Další součásti zahrnují:

 • Slova „Please take notice“
 • Datum, kdy musí nájemce nemovitost vyklidit
 • Doklad o doručení

Kalifornský dopis o ukončení nájmu – 60denní výpověď

Šedesátidenní výpověď o ukončení nájmu není výpovědí o vystěhování. Stejně jako 30denní výpověď však informuje nájemce o tom, že jeho nájemní smlouva nebude po jejím skončení prodloužena. Tato konkrétní výpověď se používá, pokud nájemce žije v nemovitosti déle než jeden rok podle kalifornského občanského zákoníku § 1946.1.

Další součásti zahrnují:

 • Slova „Please take notice“
 • Datum, kdy musí nájemce nemovitost vyklidit
 • Doklad o doručení

Doručení kalifornského oznámení o vystěhování

Obecně lze říci, že existují tři způsoby, jak provést právní doručení nájemci. Který způsob doručení pronajímatel nebo společnost spravující nemovitost zvolí, však do značné míry závisí na typu doručovaného oznámení.

V případě neplacení nájemného lze výpověď doručit nájemci osobně, doručit ji osobě přiměřeného věku v místě bydliště nebo podnikání nájemce nebo ji lze vyvěsit na viditelném místě, např. u vchodových dveří. Vaše výpověď by měla obsahovat místo (tzv. doklad o doručení), kde bude vysvětleno, jak byla výpověď doručena, a datum doručení.

V případě léčitelných stavů můžete zvolit osobní doručení nájemci, doručení někomu v místě bydliště nebo podnikání nájemce, který je vhodného věku, nebo jej můžete vyvěsit na viditelném místě, například na vstupních dveřích.

U neléčitelných stavů musí být nájemci doručeno osobně v jeho bydlišti nebo místě podnikání. To však může být nebezpečné. Proto si možná budete chtít najmout profesionálního procesního doručovatele. Lze jej také umístit na snadno viditelné místo, například na vchodové dveře. Pokud nemůžete nájemníkovi doručit osobně, musíte oznámení zaslat poštou první třídy. Pokud musíte oznámení zaslat poštou, považuje se za doručené až jeden den po odeslání.

Jaké jsou právní aspekty kalifornského oznámení o vystěhování?

Existuje několik právních úvah, které je třeba mít na paměti u kalifornských oznámení o vystěhování. Za prvé, pronajímatelé si musí uvědomit, že vytvoření a doručení oznámení je prvním krokem v právním procesu vystěhování. Pronajímatel nemůže podat žalobu na nájemce za vystěhování, aniž by mu nejprve poskytl oznámení o vystěhování.

Pokud je oznámení o vystěhování zasláno poštou, musí pronajímatel použít den navíc. U samotných výpovědí musí pronajímatel poskytnout nájemci řádnou výpovědní lhůtu, jak je uvedeno výše. Důležité je také právní doručení. Pokud není nájemci doručeno zákonným způsobem, nemusí nemovitost opustit, i když se dopustil nezhojitelného stavu.

Ne všechna vystěhování jsou zákonná. Mezi nezákonná vystěhování patří odvetné vystěhování, uzamčení nájemníka z nemovitosti, vyhazování věcí nájemníka, odpojení inženýrských sítí a vystěhování z diskriminačních důvodů. Všichni pronajímatelé, bez ohledu na to, co se stalo nebo jak se cítí, musí dodržovat kalifornské zákony o pronajímatelích a nájemnících. V opačném případě by je mohl nájemce zažalovat.

Informace o vystěhování pro kalifornské nájemníky

Kalifornské zákony o vztahu pronajímatel-nájemník určují, z jakých důvodů vám může pronajímatel doručit oznámení o vystěhování. Zákony také stanoví, jak dlouhou dobu vám musí výpověď poskytnout, než budete muset prostory opustit. Některá porušení jsou označována jako napravitelná. To znamená, že máte možnost problém odstranit a v nemovitosti zůstat. Některá porušení jsou nezhojitelná porušení. To znamená, že nedostanete šanci problém napravit a že musíte nemovitost opustit do uvedeného data.

Pokud obdržíte oznámení o vystěhování (tzv. výpověď), ujistěte se, že jste si ho celé přečetli a že rozumíte, o co se jedná. Pokud jste nezaplatili nájemné, ujistěte se, že jste ho zaplatili do data splatnosti. Pokud máte otázky ohledně oznámení o vystěhování, můžete se obrátit na pronajímatele a kontaktovat ho.

Můžete se také obrátit na právníka, který pomáhá nájemníkům, pokud se domníváte, že je oznámení o vystěhování nezákonné nebo pokud existuje nějaký jiný problém. Pokud je vystěhování nezákonné, můžete mít důvod k podání žaloby na pronajímatele nebo společnost spravující nemovitost. Pokud si nemůžete dovolit právníka, vyhledejte právnickou školu, která pořádá právní kliniku poskytující pomoc nájemníkům. Můžete také vyhledat kanceláře právní pomoci. Mnohé z nich nabízejí pomoc kalifornským nájemníkům.

Informace o exekuci pro kalifornské pronajímatele

Oznámení o exekuci musí:

 • Vysvětlit důvod, proč k vystěhování dochází
 • Většinou k němu dochází ze zákonného důvodu
 • Uvést datum, kdy bylo oznámení o vystěhování vytvořeno
 • Uvést správný počet dní, které má nájemce na nápravu nebo opuštění nemovitosti
 • Být zákonně doručeno

Pokud oznámení o vystěhování není zákonně doručeno, pronajímatel nebo společnost spravující nemovitost nemůže nájemce z nemovitosti legálně vystěhovat. Mohlo by také způsobit, že bude uveden jako žalovaný v soudním řízení. Totéž platí, pokud je vystěhování považováno za nezákonné, jak je částečně popsáno v části Právní úvahy dříve na této stránce.

Pronajímatelé a společnosti spravující nemovitosti by měli věnovat čas studiu kalifornského práva pronajímatelů a nájemců a promluvit si s právníkem, který se touto oblastí zabývá, aby se ujistili, že jejich oznámení o vystěhování jsou v souladu se státem a že jsou chráněni.

Začněte hned teď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.