[Differentialdiagnos hos barn med delirium i samband med hög feber]

Barn som uppvisar delirium i samband med hög feber kan utvecklas med hjärninflammation eller encefalopati, särskilt vid influensainfektion. Syftet med den här studien är att skilja patienter med infektion i centrala nervsystemet eller med parasomnior från godartat övergående delirium hos patienter som besöker akutmottagningen och klagar över illusioner. Tio patienter i åldrarna 2-7 år deltog i studien. Det fanns två patienter med infektion i det centrala nervsystemet, en med encefalo-myelit på grund av mykoplasmainfektion och en med akut nekrotiserande encefalopati på grund av influensainfektion. De övriga 8 patienterna hade godartat delirium i samband med hög feber som försvann på ett självbegränsande sätt. Tre patienter hade ett febrilt anfall (FS) och 4 patienter hade familjehistoria av FS. Punkterna för att skilja delirium med parasomnior från godartad typ är räddhågat uttryck, positiv anamnes, autonoma nervsymtom. Delirium bestod av visuella hallucinationer och förekom i samband med sömn utom hos patienterna med encefalopati som blev deliriska när de var vakna. Onormala neurologiska fynd som meningeala tecken och stört medvetande, uppkomst av delirium i vaket tillstånd och markant avmattning av EEG-bakgrundsaktiviteten ansågs vara varningsfaktorer som var användbara för att skilja den godartade typen från delirium med centralnervös infektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.