Når Gud synes at være tavs:

Tirsdag den 21. juli 2020

At vente er svært. At vente, mens Gud synes tavs, er endnu sværere.

Jeg vil være den første til at indrømme, at Guds “nej’er” er svære og forvirrende, især når vi har et ægte behov for basale forsyninger. Jobtab har været en af de mange vanskelige og forvirrende sæsoner, som min kone og jeg har gennemlevet. På trods af at vi oplevede jobtab for et par år siden, har en lang periode med arbejdsløshed for anden gang medført nye udfordringer med uklar retning og mange lukkede døre. Jeg har bedt om tålmodighed, søgt råd og søgt utallige jobansøgninger. Jeg er blevet rastløs, mens jeg ventede, og jeg er blevet træt af at søge. Det har virket som om Herren har “muret min vej til, så jeg ikke kan komme igennem, og han har lagt mørke på mine stier” (Job 19:8).

Så svært som arbejdsløsheden har været, er det ikke noget nyt for min familie at vente. I løbet af de sidste tretten år har vi været i ventetidens skole, da fortsatte prøvelser har bragt os i knæ og knust vores stolthed. I sin barmhjertighed har Herren lært os at stole på ham og sige: “Jeg venter på Herren, min sjæl venter, og på hans ord håber jeg; min sjæl venter på Herren mere end vagter på morgenen, mere end vagter på morgenen” (Sl. 130:5-6).

Har du bedt om Guds ledelse, men er du blevet mødt med tavshed? Har du bønfaldt om at få tilvejebringelse, blot for at opleve, at din situation blev forværret? Kæmper du med spørgsmål om, hvorfor Gud virker fjern og ligegyldig? Undrer du dig over, om ventetiden nogensinde vil få en ende? De spørgsmål og den forvirring, som ventetiden medfører, er fælles for alle troende på et eller andet tidspunkt. Når vi lærer at stole på Gud, mens vi venter, er her to ting, vi kan gøre.

1. Klage til Gud først.

Når prøvelser kommer, er vores første reaktion ofte at spørge “Hvorfor?”, efterfulgt af at udtrykke vores smerte over for en anden person. Selv om disse kan være nyttige og passende handlinger på det rette tidspunkt, er det vigtigt, at vi først bringer vores smerte og spørgsmål direkte til Gud. Heldigvis viser Skriften os, hvordan vi skal klage.

Job kæmpede med spørgsmål og stærke følelser som reaktion på tabet af sit levebrød, men han var hurtig til at rette sine tanker mod Gud, den, som han vidste var suveræn over det hele. “Derfor vil jeg ikke holde min mund tilbage, jeg vil tale i min ånds kvaler, jeg vil klage i min sjæls bitterhed … Jeg afskyr mit liv, jeg vil ikke leve evigt. Lad mig være i fred, for mine dage er et åndedrag” (Job 7:11, 16).

Salmernes og Klagesangens forfattere er også forbilleder for processen med gudsfrygtig klagesang. Deres dristige udtryk for rå følelser kan få os til at vride os, men det lærer os at komme ærligt for Gud med vores spørgsmål og følelser. Gud giver os faktisk sit øre, længes efter, at vi klager til ham, og inviterer os til at overlade vores byrder til hans omsorg. “Fordi han har bøjet sit øre til mig, derfor vil jeg påkalde ham, så længe jeg lever” (Sl. 116:2).

Venner, klager er det middel, der driver vores famlende ord til Gud, for at hans Ånd kan hjælpe os med at genvinde løfterne i hans ord. Klage er ikke et tegn på svag tro, men en vej til fornyet håb. Så længe vores klagesang indeholder en gentagelse af, hvad der er sandt om Guds karakter, kan den give os en udvej fra klagesangens cyklus. “Min sjæl mindes det hele tiden og bøjer sig ned i mit indre. Men dette minder jeg om, og derfor har jeg håb: Herrens faste kærlighed hører aldrig op, hans barmhjertighed hører aldrig op, den er ny hver morgen, stor er din trofasthed” (Lam. 3:20-23). At klage til Gud løfter vores øjne fra vores omstændigheder og sætter os på den vej, der fører til at prise Herren, selv i vores smerte.

2. Længes efter mere af Kristus.

Tå ofte sætter vi lighedstegn mellem vores omstændigheders tilstand og Guds karakter. Når livet er behageligt, og vores hænder er optaget af arbejde, er det let at se Gud som kærlig, trofast og god. Men når livet vender op og ned, vores arbejde bliver forpurret, eller vores bønner synes at forblive ubesvarede, virker Gud pludselig uvenlig og fjern. Heldigvis viser Skriften os forskellen mellem at længes efter omstændig trøst og at længes efter Kristus.

Klagesangens forfatter viser os, hvad der sker, når vores glæde afhænger af livets omstændigheder. Når prøvelser kommer, er vi tilbøjelige til at sige: “Jeg har glemt, hvad glæde er; derfor siger jeg: ‘Min udholdenhed er fortabt, mit håb på Herren er også fortabt’.” (Lam. 3:17-18). I min egen længsel efter et nyt job og i forbindelse med andre svære prøvelser har håbet virkelig virket langt væk, og min udholdenhed har svigtet. Heldigvis minder Guds ord os om den velsignelse, der ligger i at længes efter hans nærvær, for han har “det evige livs ord” (Joh. 6:68).

I sin barmhjertighed er “Herren god mod dem, der venter på ham, mod den sjæl, der søger ham” (Joh. 6:68). Det er godt, at man i stilhed venter på HERRENs frelse” (Lam 3:25-26). At vente “stille” kalder os til at ydmyge os selv og til at bede om, at han vil gøre os mere Kristus-lignende i processen. Vi kan spørge: “Hvad er min styrke, at jeg skal vente? Og hvad er mit mål, at jeg skal være tålmodig?” (Job 6:11). Men her er slutmålet: Når Gud holder noget tilbage, som vi længes efter, kan han i stedet give os mere af sig selv. Mens vi venter, kan vi sige: “Herren er min styrke og mit skjold; på ham stoler mit hjerte, og jeg får hjælp” (Sl. 28:7).

Brødre og søstre, ventetiden kan lære os at stole på, elske og tilbede Gud for den, han er, snarere end for det, han gør for os. Ventetiden er en frugtbar jordbund for troen, så den kan vokse, hvis vi i vores længsel vender os mod Kristus i stedet for væk fra ham. Vi kan huske på Kristi trofasthed på korset og hans bestemmelse for vores liv i fortiden, i stedet for udelukkende at fokusere på hans fjernelse af prøvelsen fra vores liv nu. Når vi beder om at lære Kristus mere at kende, vil vores jordiske ønsker falde på deres rette plads bag vores længsel efter at blive mere som vores frelser.

Ledige er frustrerende, og lange perioder med ventetid er vanskelige. Men der er to ting, vi kan gøre, mens vi venter på en løsning. Vi kan bringe vores ærlige klagesang til Gud og vende os til Kristus i vores længsel. At vente i tro beviser, at vores ultimative stræben er Guds herlighed. Vi kan bede Herren om at hjælpe os med at afspejle hans karakter i og gennem vores ventetid, idet vi ved, at han lytter i kærlighed og vil svare på det tidspunkt og på den måde, der mest vil forherlige hans navn. Og det er altid ventetiden værd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.