New Deal och amerikansk ungdom

När president Roosevelt bildade National Youth Administration (NYA) 1935 förklarade han att den skulle ta itu med ”de mest trängande och omedelbara behoven” hos amerikanska ungdomar. Richard A. Reiman utforskar de olika och ibland motstridiga sätt på vilka NYA definierade dessa behov och försökte besvara dem. NYA inrättades för att hjälpa de miljontals ungdomar under depressionen som inte var berättigade till New Deals egen Civilian Conservation Corps. I motsats till vad många tror, menar Reiman, tänkte sig New Dealers inte att NYA i första hand skulle vara en ”junior WPA”, en utlösande faktor för medborgarrättsreformer eller en språngbräda för liberala administratörers karriärer. Dess utformare såg det snarare som ett reformorgan som skulle främja och skydda demokratin genom att motverka totalitära vädjanden till ungdomar och genom att utjämna utbildningsmöjligheterna för rika och fattiga.
Baserad på ett stort antal källor, inklusive NYA-relaterade dokument i National Archives och Franklin D. Roosevelts bibliotek, är The New Deal and American Youth den första fullständiga studien av detta viktiga organ. Genom att visa hur NYA fungerade som ett instrument för att förverkliga så många av New Deal-ambitionerna erbjuder den rika insikter inte bara om NYA utan även om New Deal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.