New Deal og amerikansk ungdom

Da præsident Roosevelt dannede den nationale ungdomsadministration (NYA) i 1935, erklærede han, at den skulle tage sig af “de mest presserende og umiddelbare behov” blandt amerikanske unge. Richard A. Reiman udforsker de forskellige og til tider modstridende måder, hvorpå NYA definerede disse behov og forsøgte at imødekomme dem. NYA blev oprettet for at hjælpe de millioner af unge under depressionen, som ikke kunne komme i betragtning til New Deal’s eget Civilian Conservation Corps. I modsætning til hvad mange tror, hævder Reiman, så New Dealers ikke NYA primært som et “junior WPA”, en udløser for borgerrettighedsreformer eller et springbræt for liberale administratorers karrierer. De, der havde udformet det, så det snarere som et reformagentur, der ville fremme og beskytte demokratiet ved at imødegå totalitære appeller til unge mennesker og ved at udligne uddannelsesmulighederne for rige og fattige.
Baseret på en lang række kilder, herunder NYA-relaterede dokumenter i National Archives og Franklin D. Roosevelt Library, er The New Deal and American Youth den første fyldige undersøgelse af dette vigtige agentur. Ved at vise, hvordan NYA fungerede som et instrument til at realisere så mange af New Deal-ambitionerne, giver den en rig indsigt ikke kun i NYA, men også i New Deal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.