Wat is het verschil tussen akkerbouw voor eigen gebruik en akkerbouw voor eigen gebruik?

Akkerbouw levert een breed scala aan gewassen op, maar er zijn verschillende soorten landbouw die bepalen hoe de landbouw wordt bedreven en of er geld te verdienen valt voor zowel boeren als investeerders. Hoewel het bij zelfvoorzieningslandbouw vaak om dezelfde gewassen gaat, zijn de bedoelingen heel verschillend.

Geldgewassen
Geldgewassen zijn gewassen die met winst worden verkocht. Gewassen voor de verkoop lopen uiteen van granen tot fruit en groenten, en ze worden verbouwd om geld te verdienen. Gewassen kunnen rechtstreeks worden geconsumeerd of worden verwerkt tot andere producten, zoals suiker en biobrandstof. Deze gewassen kunnen in het binnenland worden verkocht of naar andere landen worden geëxporteerd.

In ontwikkelde landen worden bijna alle gewassen geteeld met het oog op het genereren van inkomsten. In minder ontwikkelde landen bestaan de handelsgewassen meestal uit gewassen waarnaar in andere, meer ontwikkelde landen vraag is en die dus een zekere exportwaarde hebben.

De prijzen voor de belangrijkste handelsgewassen worden bepaald op de mondiale grondstoffenmarkten, waarbij factoren als verzendkosten en lokale vraag en aanbod een grote rol spelen. Een land of regio die afhankelijk is van een bepaald gewas kan te maken krijgen met lagere prijzen wanneer een soortgelijk gewas elders een opmerkelijk grote hoeveelheid produceert, waardoor het aanbod wereldwijd te groot wordt. Een voorbeeld hiervan is koffie, een handelsgewas dat van oudsher kwetsbaar is voor aanzienlijke prijsschommelingen.

Zelfvoorzieningslandbouw
Het doel van zelfvoorzieningslandbouw is winst te maken, maar zelfvoorzieningslandbouw is het verbouwen van gewassen om het eigen gezin of de veestapel van de boer te voeden. Zij die aan zelfvoorzieningslandbouw doen zijn vaak trots op hun vermogen om in hoge mate zelfvoorzienend te zijn, door net genoeg te verbouwen om in hun eigen persoonlijke behoeften te voorzien en weinig over te houden voor de handel. Bij zelfvoorzieningslandbouw worden de plantbeslissingen genomen op basis van de behoeften van het gezin, terwijl bij de teelt van handelsgewassen de boeren strategisch planten om te profiteren van de vraag en de marktprijzen. Terwijl sommige boeren gewassen verbouwen met als enig doel hun gezin te voeden, houden anderen zich zowel bezig met de teelt van handelsgewassen als met zelfvoorzieningslandbouw.

Investeringspotentieel
De teelt van handelsgewassen kan niet alleen winstgevend zijn voor boeren, maar ook voor externe investeerders. Boeren die verbouwen met kasgewassen hebben vaak kapitaal nodig voor de aanloopkosten, zoals zaaigoed, kunstmest, land en landbouwapparatuur, en landbouwbedrijven zijn vaak afhankelijk van aandeelhouders voor het kapitaal dat ze nodig hebben om grootschalige productie te ondersteunen.

Concerns over de verbouw van kasgewassen
Critici van de verbouw van kasgewassen hebben betoogd dat de druk om gewassen met een hoger winstpotentieel te produceren ertoe kan leiden dat boeren hun land overbelasten en misbruik maken van natuurlijke hulpbronnen. Bovendien kunnen externe investeerders in sommige gevallen de productiecyclus van een landbouwbedrijf zodanig beïnvloeden dat het bedrijf overschakelt van zelfvoorzienende landbouw naar de teelt van handelsgewassen.

Er is zojuist iets groots gebeurd

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik let altijd op als een van de beste groei-investeerders ter wereld me een aandelentip geeft. Motley Fool mede-oprichter David Gardner en zijn broer, Motley Fool CEO Tom Gardner, hebben net twee gloednieuwe aandelen aanbevelingen onthuld. Samen hebben ze het rendement van de aandelenmarkt in de afgelopen 17 jaar verviervoudigd.* En hoewel timing niet alles is, laat de geschiedenis van Tom en David’s aandelenselecties zien dat het loont om vroeg in te stappen op hun ideeën.

Lees meer

*Stock Advisor returns as of February 24, 2021

Dit artikel is onderdeel van The Motley Fool’s Knowledge Center, dat is gemaakt op basis van de verzamelde wijsheid van een fantastische gemeenschap van beleggers. We horen graag uw vragen, gedachten en meningen over het Knowledge Center in het algemeen of deze pagina in het bijzonder. Uw input zal ons helpen de wereld te helpen beleggen, beter! E-mail ons op [email protected] Bedankt — en Fool on!

    Trending

  • {{ headline }}

Probeer een van onze Foolish nieuwsbrief diensten gratis voor 30 dagen. Wij Fools houden er misschien niet allemaal dezelfde meningen op na, maar we geloven allemaal dat het in overweging nemen van een diverse waaier aan inzichten ons betere beleggers maakt. The Motley Fool heeft een openbaarmakingsbeleid.

{{ beschrijving }}}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.