Haihtumaton muisti – NOR- ja NAND-flash-muisti

Tämä viesti vastaa kysymykseen ”Mitä eroa on NAND- ja NOR-flash-muistilla?”. Haihtumaton muisti on muisti, joka säilyttää sisältönsä myös ilman virtaa. Haihtumaton muisti voi olla eri muodoissa.

ROM – lukumuisti, tiedot kirjoitetaan kerran, mahdollistaa usean lukukerran käytön.

PROM – ohjelmoitava lukumuisti, tiedot kirjoitetaan kerran (ei valmistuksen yhteydessä, vaan milloin tahansa myöhemmin), mahdollistaa usean lukukerran käytön.

EPROM – pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti, voidaan ohjelmoida uudelleen sisällön pyyhkimisen jälkeen ultraviolettivalolle altistamalla.

EEPROM – sähköisesti pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti, voidaan pyyhkiä jännitepulsseilla. Se voidaan kirjoittaa uudelleen rajoitetun määrän kertoja. Ant se tallentaa tietoja vain rajoitetun ajan.

Flash EEPROM – kehittyneempi kuin EEPROM ja nopea. Mahdollistaa tietojen pyyhkimisen ja tallentamisen lohkoina, mutta ei tavuina.

Flash-muisti on tällä hetkellä hyvin suosittu. Kaksi suosituinta tyyppiä ovat: NOR- ja NAND-flash-muistit.

NOR- ja NAND-flash-muistit eroavat toisistaan arkkitehtuuriltaan ja käyttötarkoitukseltaan.

NOR-muistia käytetään koodin tallentamiseen ja suorittamiseen. Mahdollistaa nopean satunnaiskäytön mihin tahansa paikkaan muistiryhmässä.

NAND-muistia käytetään datan tallentamiseen . Vaatii suhteellisen pitkän satunnaiskäytön. Ohjelmointi ja pyyhkiminen on helpompaa kuin NAND-muistissa. NAND-muistin bittikustannus on halvempi kuin NOR-muistin.

Flash-muistiarkkitehtuuri perustuu floating gate -tekniikkaan. NOR-flash-muistissa jokainen muistisolu on kytketty kelluvaan porttiin. NAND-flash-muistissa useita muistisoluja on kytketty rinnakkain. (kuvattu alla).

NOR-flash-arkkitehtuuri.

NAND-flash-arkkitehtuuri.

NOR-flash-muisti antaa riittävästi osoiteriviä kaiken muistialueen kartoittamiseen. Se antaa nopean satunnaiskäytön ja lyhyen lukuajan. Haittapuolena on alhainen ohjelmointi- ja pyyhkimisnopeus, ja heti kun NOR-muistisolu on tarpeeksi suuri, se tekee siitä kalliin.

NAN-muistisolu on pienempi ja maksaa vähemmän, sillä on suurempi ohjelmointi- ja pyyhkimisnopeus. Sillä on kuitenkin alhainen lukunopeus eikä se salli satunnaiskäyttöä. Koodin suoritus on erilainen ja hieman monimutkaisempi NAND-muistilla kuin NOR-muistilla.

NAND-muistin tiheys on paljon suurempi kuin NOR-flash-muistin tiheys. NAND-flash-muistin tiheys on nyt 512Gb:iin asti käytettävissä, samaan aikaan NOR-flash-muistia on vain 2Gb:iin asti.

NAND- ja NOR-flash-muistin rakenne perustuu pyyhintälohkoihin. Pienempi lohkokoko – nopeampi pyyhintänopeus. Kuitenkin mitä pienempiä lohkot ovat, sitä suurempi määrä niitä tarvitaan ja sitä suurempi on flash-muistin die-koko.

NAND-muistia luetaan yleensä sivuilla (lohkorakenteen sisällä) lukuaikojen lyhentämiseksi. Sivun sisältö luetaan peräkkäin osoite- ja komentosykleillä.

Kummatkin flash-muistilaitteet on pyyhittävä ennen uudelleenohjelmointia.

NAND-muistilaitteiden käyttäminen on monimutkaisempaa, sillä se vaatii 8-bittisen väylän komentosarjan. NAND-muistin dataa käytetään, kuten edellä mainittiin, noin 528 tavun pituisina sivuina. NAND-muisti ei sovellu käynnistykseen, mutta sopii hyvin kiintolevyksi.

NAND-flash-laitteissa ei ole liikkuvia osia, vaan ne ovat kiinteitä laitteita verrattuna magneettiseen kiintolevyyn. Se tekee niistä täydellisiä sulautettuihin sovelluksiin.

Lisää opetussisältöä löytyy Reddit-yhteisöstä r/ElectronicsEasy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.