Hvad forårsager akut lymfatisk leukæmi?

En del mennesker med akut lymfatisk leukæmi (ALL) har en eller flere af de kendte risikofaktorer, men mange har det ikke. Selv om en person har en eller flere af risikofaktorerne, kan det være meget vanskeligt at vide, om de faktisk har forårsaget leukæmien.

Der er opnået en bedre forståelse af, hvordan visse ændringer i DNA’et i normale knoglemarvsceller kan få dem til at blive til leukæmiceller. DNA’et i vores celler indeholder vores gener, som styrer, hvordan vores celler fungerer. Vi har en tendens til at ligne vores forældre, fordi det er der, vores DNA kommer fra. Men vores gener påvirker mere end blot vores udseende.

Nogle gener styrer, hvornår vores celler vokser, deler sig for at danne nye celler og dør på det rigtige tidspunkt:

  • Visse gener, der hjælper celler med at vokse, dele sig eller holde sig i live, kaldes onkogener.
  • Gener, der holder cellevækst og celledeling under kontrol eller får cellerne til at dø på det rigtige tidspunkt, kaldes tumorsuppressorgener.

Hver gang en celle deler sig i to nye celler, skal den lave en ny kopi af sine kromosomer (lange DNA-strenge). Denne proces er ikke perfekt, og der kan ske fejl, som kan påvirke generne i kromosomerne. Kræft (herunder ALL) kan skyldes mutationer (ændringer), der aktiverer onkogener eller slukker tumorsuppressorgener. Disse typer af ændringer kan forhindre knoglemarvscellerne i at modnes som de normalt ville gøre, eller hjælpe cellerne til at vokse ukontrolleret.

Mutationer i mange forskellige gener kan findes i ALL, selv om større ændringer i et eller flere kromosomer også er almindelige. Selv når disse ændringer omfatter større dele af DNA’et, skyldes deres virkninger sandsynligvis stadig kun ændringer i et eller få gener, der findes på den pågældende del af kromosomet. Der kan findes flere typer af kromosomændringer i ALL-celler:

Translokationer er den mest almindelige type kromosomændringer, der kan føre til leukæmi. En translokation betyder, at DNA fra et kromosom brydes af og fæstner sig til et andet kromosom. Det punkt på kromosomet, hvor løsrivelsen sker, kan påvirke nærliggende gener, f.eks. kan det tænde onkogener eller slukke for gener, der normalt ville hjælpe en celle med at modnes.

Den mest almindelige translokation i voksen ALL er kendt som et Philadelphia-kromosom, som er en udveksling af DNA mellem kromosom 9 og 22 og forkortes t(9; 22). Der kan også forekomme mange andre, mindre almindelige translokationer, herunder translokationer mellem kromosomerne 4 og 11, t (4; 11), eller mellem kromosomerne 8 og 14, t (8; 14).

Andre kromosomale ændringer såsom deletioner (tab af en del af et kromosom) og inversioner (omlægning af DNA i en del af et kromosom) kan også undertiden findes i ALL-celler, selv om de er mindre almindelige. I mange tilfælde af ALL kender man ikke de genetiske ændringer, der forårsager leukæmi.

Lægerne forsøger at finde ud af, hvorfor disse ændringer opstår, og hvordan de hver især kan føre til leukæmi. Men der findes forskellige undertyper af ALL, og selv inden for undertyperne har ikke alle tilfælde af ALL de samme genetiske eller kromosomale ændringer. Nogle ændringer er mere almindelige end andre, og nogle ser ud til at have større effekt på en persons prognose end andre.

Arvelige versus erhvervede genetiske ændringer

Somme mennesker med visse typer kræft har DNA-mutationer, som de arver fra en forælder, og som øger deres risiko for sygdommen. Selv om dette nogle gange kan ske med ALL, som det er tilfældet med nogle af de genetiske syndromer, der er omtalt i Risikofaktorer for akut lymfatisk leukæmi (ALL), er arvelige mutationer ikke en almindelig årsag til ALL.

DNA-mutationer, der er forbundet med ALL, er normalt erhvervet i løbet af en persons liv og ikke nedarvet. Disse mutationer kan skyldes eksterne årsager, som f.eks. udsættelse for stråling eller kræftfremkaldende kemikalier, men i de fleste tilfælde er årsagerne til, at de opstår, uklare. Mange af disse genetiske ændringer er sandsynligvis blot tilfældige hændelser, der undertiden opstår i en celle uden nogen ydre årsag. Disse ændringer kan akkumuleres, efterhånden som vi bliver ældre, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor ALL hos voksne bliver mere almindeligt, jo ældre vi bliver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.