Co způsobuje akutní lymfocytární leukemii?

Někteří lidé s akutní lymfocytární leukémií (ALL) mají jeden nebo více známých rizikových faktorů, ale mnozí ne. I když má člověk jeden nebo více rizikových faktorů, může být velmi obtížné zjistit, zda skutečně způsobily leukémii.

Dosáhlo se lepšího pochopení toho, jak určité změny v DNA uvnitř normálních buněk kostní dřeně mohou způsobit, že se z nich stanou leukemické buňky. DNA uvnitř našich buněk nese naše geny, které řídí fungování našich buněk. Máme tendenci vypadat jako naši rodiče, protože odtud pochází naše DNA. Naše geny však ovlivňují více než jen to, jak vypadáme.

Některé geny řídí, kdy naše buňky rostou, dělí se a vytvářejí nové buňky a kdy ve správný čas umírají:

  • Některé geny, které pomáhají buňkám růst, dělit se nebo zůstat naživu, se nazývají onkogeny.
  • Geny, které udržují růst a dělení buněk pod kontrolou nebo způsobují, že buňky ve správný čas odumírají, se nazývají tumor supresorové geny.

Při každém dělení na dvě nové buňky musí buňka vytvořit novou kopii svých chromozomů (dlouhá vlákna DNA). Tento proces není dokonalý a může dojít k chybám, které mohou ovlivnit geny obsažené v chromozomech. Příčinou rakoviny (včetně ALL) mohou být mutace (změny), které zapínají onkogeny nebo vypínají tumor supresorové geny. Tyto typy změn mohou bránit normálnímu dozrávání buněk kostní dřeně nebo napomáhat nekontrolovanému růstu buněk.

U ALL se mohou vyskytovat mutace v mnoha různých genech, běžné jsou však i velké změny v jednom nebo více chromozomech. I když se tyto změny týkají větších úseků DNA, jejich účinky jsou pravděpodobně stále způsobeny změnami pouze jednoho nebo několika málo genů, které se nacházejí v dané části chromozomu. V buňkách ALL lze nalézt několik typů chromozomových změn:

Translokace jsou nejčastějším typem chromozomových změn, které mohou vést k leukemii. Translokace znamená, že se DNA z jednoho chromozomu oddělí a připojí k jinému chromozomu. Místo na chromozomu, kde k odtržení dojde, může ovlivnit okolní geny, například může zapnout onkogeny nebo vypnout geny, které by normálně pomáhaly buňce dozrát.

Nejčastější translokace u dospělých ALL je známá jako filadelfský chromozom, což je výměna DNA mezi chromozomy 9 a 22 a označuje se zkratkou t (9; 22). Může se vyskytnout i mnoho dalších, méně častých translokací, včetně translokací mezi chromozomy 4 a 11, t (4; 11), nebo mezi chromozomy 8 a 14, t (8; 14).

V buňkách ALL se někdy vyskytují i další chromozomální změny, jako jsou delece (ztráta části chromozomu) a inverze (změna uspořádání DNA v části chromozomu), i když jsou méně časté. V mnoha případech ALL nejsou známy genetické změny, které způsobují leukémii.

Lékaři se snaží zjistit, proč k těmto změnám dochází a jak mohou jednotlivé změny vést ke vzniku leukémie. Existují však různé podtypy ALL, a dokonce i v rámci podtypů nemají všechny případy ALL stejné genetické nebo chromozomální změny. Některé změny jsou častější než jiné a zdá se, že některé mají na prognózu člověka větší vliv než jiné.

Zděděné versus získané genetické změny

U některých lidí s určitými typy rakoviny se vyskytují mutace DNA zděděné po rodičích, které zvyšují riziko onemocnění. Ačkoli k tomu u ALL někdy může dojít, stejně jako u některých genetických syndromů popsaných v části Rizikové faktory akutní lymfocytární leukemie (ALL), dědičné mutace nejsou běžnou příčinou ALL.

Mutace DNA spojené s ALL jsou obvykle získané během života, nikoli dědičné. Tyto mutace mohou být způsobeny vnějšími příčinami, jako je vystavení záření nebo rakovinotvorným chemikáliím, ale ve většině případů jsou příčiny jejich vzniku nejasné. Mnohé z těchto genetických změn jsou pravděpodobně jen náhodné události, ke kterým někdy dochází uvnitř buňky bez vnější příčiny. Tyto změny se mohou s přibývajícím věkem hromadit, což může vysvětlovat, proč je ALL u dospělých tím častější, čím jsme starší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.