Šéf se mi mstí: Jak prokázat odvetné opatření vůči zaměstnanci

Odvetné opatření je opatření, které zaměstnavatel podniká vůči zaměstnanci, aby ho potrestal za to, že se zapojil do zákonem chráněné činnosti. Odvetná opatření jsou rovněž nezákonná. Jedná se o nejčastější obvinění podávané Komisi pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC).

Určit, zda došlo k odvetným opatřením, je někdy obtížné, ale se správnou dokumentací může být tvrzení o odvetných opatřeních u soudu potvrzeno, pokud to skutečnosti případu podporují. Můžete podniknout kroky ke zvýšení šance, že obvinění obstojí, pokud jste byli zaměstnancem, který byl jinak hodnocen kladně a nedopustil se žádného protiprávního jednání.

Detaily odvetných opatření

Existují dva typy odvetných opatření. K odvetným opatřením vůči opozici dochází tehdy, když zaměstnavatel vyžaduje, aby zaměstnanec vykonal jakýkoli úkon, který je podle zákona nezákonný. Odveta za účast nastává, když zaměstnavatel podnikne vůči zaměstnanci podstatně nepříznivé kroky za:

 • Podání oznámení o diskriminaci u EEOC nebo podobné agentury
 • Účast nebo pomoc při vyšetřování agentury
 • Podání nebo účast v soudním sporu o diskriminaci

Jinými slovy, EEOC zakazuje zaměstnavatelům trestat uchazeče nebo zaměstnance jakéhokoli druhu za to, že se domáhají svých práv nebýt diskriminováni v zaměstnání. Pokud se domáháte svých práv v této oblasti, vykonáváte chráněnou činnost.

Mezi chráněné činnosti patří např:

 • Odmítnutí splnit příkazy, které by vedly k diskriminaci
 • Podání nebo svědectví o obvinění, stížnosti, vyšetřování nebo soudním sporu s EEOC
 • Komunikace s nadřízeným nebo vedoucím pracovníkem o diskriminaci v zaměstnání
 • Odmítnutí sexuálních návrhů nebo zásah na ochranu jiných osob
 • Rozhovor o mzdě nebo odměně s vedoucím pracovníkem nebo spolupracovníky, bez ohledu na zapojení odborů nebo jiné formální organizace

Pokud je stížnost na obtěžování nebo diskriminaci podána v dobré víře, zaměstnavatel vám nesmí činit odvetná opatření.

Nepovažuje se však za odvetu, pokud vás nebo jiného zaměstnance zaměstnavatel potrestá nebo s vámi ukončí pracovní poměr za zanedbání pracovních povinností, porušení pravidel zaměstnavatele nebo jiné pochybení. Pokud jste kvůli nevhodnému chování obdrželi špatné pracovní hodnocení, disciplinární opatření se obvykle nepovažují za odplatu.

Podáte-li za těchto okolností stížnost na EEOC, rozhodnou o tom, zda se zaměstnavatel dopustil odplaty, či nikoli, skutkové okolnosti případu.

Znaky odplaty

Někdy je odplata zcela zjevná. Jindy může být poměrně nenápadná. Ve všech případech je odplatou „podstatně nepříznivé“ jednání, které by rozumnou osobu odradilo od podání stížnosti. Mezi podstatně nepříznivá jednání mohou patřit:

 • Výpověď
 • Disciplinární trest
 • Ukončení pracovního poměru nebo výpověď
 • Snížení platu
 • Přeřazení na jinou práci nebo směnu, které způsobí potíže
 • Neočekávaně negativní dopad na zaměstnance. hodnocení výkonu
 • Náhlé vyloučení ze schůzí zaměstnanců nebo vzdělávacích aktivit

Slovní nebo fyzické týrání, jakož i vyhrožování zaměstnanci podáním oznámení úřadům je zakázáno, bez ohledu na imigrační status zaměstnance. Zaměstnavatel nesmí ani negativně jednat s rodinnými příslušníky zaměstnance nebo šířit nepravdivé pomluvy.

Prokázání odvetných opatření

Chcete-li prokázat odvetná opatření, musíte prokázat, že jste byli vystaveni negativnímu nebo nepříznivému pracovnímu opatření kvůli stížnosti na obtěžování nebo diskriminaci, kterou jste podali. K prokázání vašeho případu musí být pravdivá všechna tři následující tvrzení:

 • Prováděli jste chráněnou činnost
 • Zaměstnavatel proti vám přijal opatření
 • Existuje příčinná souvislost mezi vaší chráněnou činností a opatřením zaměstnavatele

Shromážděte co nejvíce důkazů, abyste prokázali souvislost mezi vaším jednáním a odvetným opatřením zaměstnavatele, včetně e-mailů a dalších dokumentů prokazujících, že váš výkon byl před podáním stížnosti přijatelný.

Je zřejmé, že většina zaměstnavatelů vám dokazování vašeho tvrzení neusnadní; jen málokterý z nich se k odplatě nebo jinému nezákonnému jednání přizná. Proto se úřady a soudy spoléhají na načasování jednání a na to, zda zaměstnavatel věděl o vaší stížnosti nebo jiné chráněné činnosti.

Co dělat v případě odvetných opatření

Vaším prvním a nejlepším opatřením je poradit se s pracovním právníkem. Právník se zkušenostmi v této oblasti vám nesmírně pomůže určit, zda máte nárok a jaký je nejlepší způsob ochrany.

Pracovní právník vám bude schopen říci, jak silný je váš nárok a jaký typ záznamů je u soudu přípustný. Váš právník také zajistí, abyste dodrželi všechny příslušné lhůty pro podání žaloby u EEOC.

Zaměstnavateli je výslovně zakázáno, aby se mstil zaměstnanci na plný úvazek, na částečný úvazek, sezónnímu zaměstnanci, zaměstnanci ve zkušební době, dočasnému zaměstnanci nebo bývalému zaměstnanci, jakož i uchazečům, kteří vykonávají chráněnou činnost. Pochopení příznaků odplaty a zdokumentování vašeho pracovního výkonu a případného zneužití vám může pomoci prokázat váš případ.

Mezi orgány, které se podílejí na prosazování pracovních zákonů a ochraně vašich práv, patří EEOC, OSHA a Wage and Hour Division ministerstva práce. Ochranu vám poskytují také státní a místní úřady.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.