Koffein och träning: ämnesomsättning, uthållighet och prestation

Koffein är ett vanligt ämne i de flesta idrottares kost och förekommer nu i många nya produkter, bland annat energidrycker, sportgels, alkoholhaltiga drycker och bantningsmedel. Det kan vara ett kraftfullt ergogent hjälpmedel i nivåer som är betydligt lägre än Internationella olympiska kommitténs acceptabla gräns och kan vara till nytta vid träning och tävling. Koffein förbättrar inte direkt den maximala syrekapaciteten, men kan göra det möjligt för idrottaren att träna med högre effekt och/eller att träna längre. Det har också visat sig öka hastigheten och/eller effekten i simulerade tävlingsförhållanden. Dessa effekter har konstaterats vid aktiviteter som varar så lite som 60 sekunder eller så länge som 2 timmar. Det finns mindre information om koffeinets effekter på styrka, men nyare forskning tyder på att det inte har någon effekt på den maximala förmågan, men däremot på ökad uthållighet eller motståndskraft mot trötthet. Det finns inga bevis för att koffeinintag före träning leder till uttorkning, jonobalans eller andra negativa effekter. Intag av koffein i form av kaffe verkar vara ineffektivt jämfört med dopning med rent koffein. Besläktade föreningar som t.ex. teofyllin är också potenta ergogena hjälpmedel. Koffein kan verka synergistiskt med andra läkemedel, inklusive efedrin och antiinflammatoriska medel. Det verkar som om manliga och kvinnliga idrottare har liknande farmakokinetik för koffein, dvs. för en given dos koffein är tidsförloppet och de absoluta plasmakoncentrationerna av koffein och dess metaboliter desamma. Dessutom påverkar inte träning eller uttorkning koffeinets farmakokinetik. Den begränsade information som finns tillgänglig tyder på att personer som inte använder koffein och personer som använder koffein reagerar på samma sätt och att det kanske inte är viktigt att avstå från koffein. Den eller de mekanismer genom vilka koffein framkallar sina ergogena effekter är okända, men den populära teorin att koffein ökar fettoxidationen och sparar muskelglykogen har mycket litet stöd och är i bästa fall en ofullständig förklaring. Koffein kan delvis verka genom att skapa en mer gynnsam intracellulär jonisk miljö i aktiva muskler. Detta skulle kunna underlätta kraftproduktionen av varje motorisk enhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.