Känner du dig sårbar? Inga problem – bli bara arg

Källa: Om det finns en omedelbar ”lösning” för att känna sig ledsen, orolig eller på annat sätt sårbar är det inget som passar bättre än ilska. Denna eldiga känsla – som får dig att samtidigt utsöndra adrenalin och noradrenalin – stärker dig för strid (även om den vanligtvis är verbal, inte fysisk), och bedövar dig också från de sårande känslor som utlöste den.

artikeln fortsätter efter annonsen

Om du aldrig har utforskat de psykologiska och kemiska dimensionerna av denna kraftfulla kampreaktion – eller vad den energimässigt försöker göra för dig – fundera över hur ilska gör det möjligt för dig att:

 • försvara dig mot en annans kritik (dvs, genom att med kraft vända deras negativa bedömning av dig tillbaka mot dem – eftersom deras ogynnsamma bedömning, om än omedvetet, upplevdes som ett hot mot din känsla av personlig kompetens eller tillräcklighet, som kanske inte var särskilt stabil till att börja med);
 • Kategoriskt ogiltigförklara den andres ståndpunkt (vilket, i motsats till din egen, kan ha spelat på gamla, obehagliga känslor av osäkerhet och självtvivel);
 • Att hävda din makt i relationen (som hotades, förnekades eller nedvärderades av denna verkliga – eller förmodade – motståndare);
 • Förflytta anklagelsen eller skulden som de fick dig att känna kraftfullt tillbaka på dem (oftast mot din make/maka, ditt barn eller din förälder – med vilka du, särskilt som vuxen, kan känna dig mer fri att ”gå loss på” än med vänner eller bekanta);
 • Självrättfärdigt dra slutsatsen att det är du som är offret (vilket gör att du slipper ta något ansvar för den konflikt som din ilska har skapat mellan dig och den andra personen);
 • Protestera mot att den andra får dig att känna dig åsidosatt, nedvärderad, nedvärderad, nedvärderad, misstrodd eller avvisad (för utan en sådan ångestladdad avvikelse kan du vara orolig för att du, genom att inte göra motstånd mot dem, skulle ge efter för deras uppenbara ”uppvisande” av överlägsenhet över dig);
 • Bestraffa den som uppfattas som förövare för att ha fört begravda tvivel om dig själv för nära upp till ytan (och även här undviker du inre, obekväma känslor genom att omvandla dem till en yttre konflikt);
 • Intimidera dem i ett tvångsmässigt försök att få dem att backa – eller gå ner – från sitt utlösande beteende (som du saknar egostyrka nog att erkänna var känslomässigt smärtsamt för dig);
 • Paradoxalt nog, ”lugna” dig själv när du upplever att den andra personen angriper dig (och ännu inte vet hur du annars ska kunna lugna ner dig själv); och slutligen, på den mest djupgående nivån, din ilska:
 • Blockerar inte bara känslomässig smärta utan även fysisk och psykisk smärta (som, innan ilskan ”barmhärtigt” började verka, hade börjat – på ett plågsamt sätt – att resonera inom dig).

Är det då inte uppenbart att innan din vedergällande ilska väcktes, gjorde någons (tolkade) ”stöt” eller ”slag” en hård landning på dig? Eller kändes som om den var på väg att göra det? Och det är därför jag länge har uppfattat ilska som något som egentligen inte alls är proaktivt utan reaktivt. I det ögonblick någon får dig att känna dig sårbar känner du dig tvungen att ta till vapen mot den personen. För det var de som, om än oavsiktligt, fick dig att uppleva denna förvirrande, destabiliserande känsla.

Källa:

Vrål blir för många människor en fast förankrad vana – ett nästan automatiskt sätt att stärka sig själva eftersom det så effektivt avvärjer upplevda hot mot deras välbefinnande eller självbild. Och denna övergripande försvarsmekanism expanderar lätt till att rasa häftigt mot livlösa föremål (och skrämma alla i närheten) – som till exempel en vaxig mjölkförpackning som glider ur deras våta händer och stänker över hela köksgolvet. Och det är bara ett enda exempel på hur missnöje med sig själv (på en nanosekund) kan överföras till något som nu identifieras (eller personifieras) som ens antagonist.

artikeln fortsätter efter annons

Det enklaste sättet att förklara ilskans många skyddsfunktioner (som beskrivs ovan) är att beskriva den som den enda negativa känslan som saknar all sårbarhet. Åtminstone inte, bör jag tillägga, i ögonblicket. Och utan tvekan förklarar detta varför den är så förförisk och så ofta klamrar sig fast vid den i situationer där vår känsla av stolthet, kompetens, respekt, intelligens eller attraktionskraft upplevs hotad. För vi undviker den för egot hotande hårda bollen genom att ursinnigt kasta tillbaka den mot vår upplevda angripare.

Och detta verkar vara den dominerande funktionen hos ilskan, som egentligen är en sekundär känsla, som uppkommer i knäfall för att skydda oss från sådana primära känslor som förlägenhet, rädsla, skam, skuld, depression eller sorg. Ironiskt nog kämpar vi inte mot någon eller något annat när vi blir arga: Vi kämpar faktiskt mot oss själva i den bemärkelsen att vi med kraft trycker tillbaka störande känslor som en yttre kraft har fört alldeles för nära vår ömtåliga känslomässiga yta.

GRUNDLÄGGNINGAR

 • Vad är ilska?
 • Hitta en terapeut för att läka från ilska

Men tyvärr måste vi också undersöka den avsevärda kollateral skada som vår ilska, när den väl har blivit vanemässig, gör på våra relationer. Vår ilska kan kännas defensiv för oss, men andra kommer nästan säkert att reagera på den som offensiv. Att vi blir arga varje gång en mer negativ känsla hotar att bli medveten och överväldiga oss, eller underminera det sätt vi behöver se oss själva på, kan allvarligt skada, eller skrämma, andra. Eller leda till att de gör allt för att undvika oss. Och med tiden kan det göra stor – och ibland irreparabel – skada på våra närmaste band.

artikeln fortsätter efter annons

Så till slut är denna nu ”vanliga” ilska dömd att slå tillbaka. Genom att inte konfrontera bristerna i vår självbild – som vi aldrig har tagit hand om på ett adekvat sätt eller hittat sätt att läka – orsakar vi smärta hos andra. Kort sagt, vår ilska saboterar oss. Den gör det nästan omöjligt för oss att från andra ta emot den kärlek, det stöd, den omtanke och det medlidande som vi desperat behöver. Som ett resultat av att vi så aggressivt försvarar vårt oroliga ego mot andras upplevda hot, är det troligt att vi i slutändan känner mer skam, ångest, depression eller övergivenhet än vad vi hade tidigare.

Så, om du kan se dynamiken i din egen ilska i några (de flesta?!) av dessa karaktäriseringar, är du nu redo att göra något åt det?

NOTE: Jag har skrivit över 15 artiklar om ilska, inte bara om de olika förgreningarna av denna stormiga känsla utan också om hur den påverkar nära relationer, särskilt äktenskap. Här är några utvalda som inte bara kompletterar det här inlägget utan även innehåller specifika idéer om hur man bättre kan hantera ilska – eller faktiskt de problem som ligger till grund för den.

Varorlig läsning om ilska

”Vad din ilska kan dölja”,

”Ilska – hur vi överför känslor av skuld, smärta och rädsla”,

”Låt inte din ilska ’mogna’ till bittra känslor”,

”Ilskans paradox: Styrka eller svaghet?”,”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.