Frank Lloyd Wrights restaurering av Martin House | HHL Architects

År 1904 gav Darwin D. Martin Frank Lloyd Wright i uppdrag att utforma ett komplex av byggnader som skulle bli hans hem. Martin Estate färdigställdes 1907 på en 1,4 hektar stor tomt i det av Frederick Law Olmsted designade kvarteret Parkside i Buffalo. Komplexet omfattade Main House, Pergola, Conservatory och Carriage House. När Martin dog 1935 övergav hans änka boendet. År 1959 sålde ägaren Pergola, Conservatory och Carriage House för att finansiera reparationer av Main House. De sålda delarna revs och lägenhetsbyggnader tog deras plats. År 1966 förvärvade universitetet i Buffalo huset, som 1986 utsågs till nationellt historiskt landmärke.

1992 bildades Martin House Restoration Corporation med uppdrag att restaurera och förvalta komplexet. De tre lägenhetsbyggnaderna revs och återuppbyggnaden av komplexet till ursprungligt skick påbörjades. Detta resulterade i ett flerårigt sökande efter material, bland annat romerskt tegel, mosaikgolvplattor, handgjorda terrakottatakpannor, platsgjuten betong, kalksten, konstglasfönster, gammal cypress, kvartssågad ek, belysningsarmaturer och beslag i brons/mässing. Forskningen omfattade besök i Frank Lloyd Wrights arkiv för att studera originalföremål, specifikationer, fotografier osv. Slutligen har även ett geotermiskt HVAC-system införlivats för konstant temperatur- och fuktkontroll.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.