Christian VII 1766-1808

Det stod tidigt klart att Christian VII, son till Fredrik V och den engelska Louise, var psykiskt sjuk. Under sina första år som kung levde Christian ett dubbelliv. På morgnarna gav han audiens åt ambassadöreroch förde ett kultiverat samtal med dem på franska. På kvällarna däremot, gav han sig hän genom att ”njuta av friheten” på Köpenhamns gator i sällskap med dryckeskamrater och prostituerade. Under en lång resa i Europa 1769 gjorde han sig känd för världen som en intresserad och kultiverad monark. Efter sin återkomst tog hans tillstånd och uppförande en kraftig vändning till det sämre och han kom aldrig mer att spela en aktiv roll som kung.

Christans enda återstående uppgift var att förse de många dokumenten med hans namnteckning. Han hade blivit ett användbart instrument i händerna på makthungriga individer. Den första person som fann sig i stånd att dra nytta av Christian var hans hovläkare, JohanFreiderich Struensee, som lyckades få sig själv utnämnd till sekreterare i det kungliga kabinettet. Med den makt han fick genomförde han ett antal radikala reformer i upplysningens anda.

1772 avsattes Struensee och maktpositionen övertogs av drottning Juliane Marie, kungens styvmor, en position som han lyckades behålla fram till 1784. Hon säkrade sin son, prins Frederik, en plats i statsrådet och utnämnde hans tidigare lärare Ove Høegh-Guldberg till sekreterare i det kungliga kabinettet, vilket gjorde honom till landets mäktigaste man.

När Christian VII:s son, kronprins Fredrik, blev 16 år gammal anslöt han sig till en krets av missnöjda politiker som lade upp planer på att avsätta Guldbergs kabinettstyre och sätta stopp för Juliane Maries och hennes son Fredriks inflytande, som också stod i kö för tronen. År 1784 lyckades de, och kronprins Fredrik regerade Danmark-Norge för sin mentalsjuke fars räkning fram till dennes död 1808.

Monetära enheter:
Species taler, half-species taler, third-species taler, 24-skilling, fifth-species taler eller 24-skilling, eight-skilling, 1/15-species taler oreight-skilling, four-skilling, two-skilling, skilling
Myntplats:
Kongsberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.