Kofeiini ja liikunta: aineenvaihdunta, kestävyys ja suorituskyky

Kofeiini on yleinen aine useimpien urheilijoiden ruokavaliossa, ja sitä esiintyy nyt monissa uusissa tuotteissa, kuten energiajuomissa, urheilugeeleissä, alkoholijuomissa ja laihdutusvalmisteissa. Se voi olla tehokas ergogeeninen apuväline tasoilla, jotka ovat huomattavasti alhaisempia kuin Kansainvälisen olympiakomitean hyväksymät raja-arvot, ja siitä voi olla hyötyä harjoittelussa ja kilpailussa. Kofeiini ei suoraan paranna maksimaalista hapenottokykyä, mutta se voi antaa urheilijalle mahdollisuuden harjoitella suuremmalla teholla ja/tai harjoitella pidempään. Sen on myös osoitettu lisäävän nopeutta ja/tai voimantuottoa simuloiduissa kilpailuolosuhteissa. Nämä vaikutukset on havaittu toiminnoissa, jotka kestävät vain 60 sekuntia tai jopa 2 tuntia. Kofeiinin vaikutuksista voimaan on vähemmän tietoa; viimeaikaiset tutkimukset viittaavat kuitenkin siihen, että sillä ei ole vaikutusta maksimikykyyn, mutta se parantaa kestävyyttä tai väsymiskestävyyttä. Ei ole näyttöä siitä, että kofeiinin nauttiminen ennen liikuntaa johtaisi nestehukkaan, ionien epätasapainoon tai muihin haittavaikutuksiin. Kofeiinin nauttiminen kahvina näyttää olevan tehotonta verrattuna pelkän kofeiinin dopingiin. Samankaltaiset yhdisteet, kuten teofylliini, ovat myös voimakkaita ergogeenisiä apuvälineitä. Kofeiini voi toimia synergisesti muiden lääkkeiden, kuten efedriinin ja tulehduskipulääkkeiden, kanssa. Näyttää siltä, että mies- ja naisurheilijoilla on samanlainen kofeiinin farmakokinetiikka, eli tietyn kofeiiniannoksen kohdalla kofeiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden ajallinen kulku ja absoluuttiset pitoisuudet plasmassa ovat samat. Lisäksi liikunta tai nestehukka eivät vaikuta kofeiinin farmakokinetiikkaan. Käytettävissä olevat rajalliset tiedot viittaavat siihen, että kofeiinia käyttämättömät ja käyttävät reagoivat kofeiiniin samalla tavalla ja että kofeiinista vieroittautumisella ei välttämättä ole merkitystä. Mekanismi(t), jolla (joilla) kofeiini saa aikaan ergogeeniset vaikutuksensa, ovat tuntemattomia, mutta suositulla teorialla, jonka mukaan kofeiini tehostaa rasvan hapettumista ja säästää lihasten glykogeenia, on hyvin vähän tukea ja se on parhaimmillaankin epätäydellinen selitys. Kofeiini saattaa vaikuttaa osittain luomalla suotuisamman solunsisäisen ioniympäristön aktiiviseen lihakseen. Tämä voi helpottaa kunkin motorisen yksikön voimantuottoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.