Kan man växa bort från allergier?

Kan man växa bort från allergier? Man vet inte exakt varför vissa barn växer ur en allergi och andra inte. Det har gjorts få studier som undersöker detta. De studier som har genomförts kan ge en viss inblick i vilka som kan växa ifrån sin allergi eller inte.

I en undersökning som genomfördes mellan juni 2009 och februari 2010 undersöktes 40 104 barn i USA.

Av dessa 40 104 barn hade 3 188 barn en födoämnesallergi och 1 245 barn hade vuxit ifrån en födoämnesallergi. Nio av de vanligaste livsmedelsallergenerna undersöktes – mjölk, jordnötter, skaldjur, nötter, ägg, fisk, vete, soja och sesam. Resultaten visade att:

  • 26,6 % av barnen hade vuxit ifrån en födoämnesallergi.
  • Den genomsnittliga åldern för att växa ifrån allergin var 5,4 år.
  • Allergenerna som det var mest troligt att man vuxit ifrån var – mjölk (41,1 %), ägg (40,2 %), och soja (35.
  • De allergener som det var minst troligt att barnet växte ifrån var skaldjur (13 %), nötter (14,3 %) och jordnötter (15,6 %).
  • Desto yngre barnet var när det fick sin första reaktion, desto troligare var det att det växte ifrån allergin.
  • Ett barn som upplevde milda till måttliga reaktioner hade större sannolikhet att växa bort från allergin än ett barn som upplevde allvarliga reaktioner som andningssvårigheter, svullnad eller anafylaxi.
  • Svarta barn hade mindre sannolikhet att växa bort från sin allergi än vita barn.
  • Flickor hade mindre sannolikhet att växa ifrån sin allergi än pojkar.

Att växa ifrån jordnötsallergi

Jordnötsallergi är en av de vanligaste matallergierna bland barn. Antalet barn med livsmedelsallergier i USA mer än tredubblades mellan 1997 och 2008. Att växa bort från en jordnötsallergi är inte så vanligt, endast 20 % av barnen växer bort från sin allergi.

Ett projekt av en kanadensisk forskargrupp visade att ett barn med största sannolikhet växer bort från en jordnötsallergi vid 6 års ålder, och efter 10 års ålder är sannolikheten att växa bort från allergin mycket låg.

Projektet pågick mellan 1998 och 2001. 202 barn som var 18 månader eller yngre övervakades med hjälp av regelbundna hudpricktester och blodprover som övervakade nivåerna av jordnöts-IgE (den antikropp som utlöser allergiska symtom) i blodet.

Vid 5 års ålder erbjöds de som hade låga nivåer av jordnöts-IgE att genomgå matutmaningar. Av de 67 som deltog visade sig 51 vara toleranta mot jordnötter.

Detta innebär att 51 av de ursprungliga 202 barnen (drygt 25 %) hade övervunnit sin allergi i slutet av projektet. 80 % av dessa barn var allergifria före 8 års ålder. Blodproverna på de barn som förblev allergiska visade en ökning av nivån av jordnöts-IgE med tiden.

Källa: https://blog.foodallergy.org/2013/09/13/who-is-likely-to-outgrow-a-food-allergy/

Disclaimer: Den information som tillhandahålls är endast i informationssyfte och är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Allergy Lifestyle Limited (t/a) Allergy Lifestyle) gör rimliga ansträngningar för att kontrollera att informationen är korrekt, men ingen garanti ges för att den är felfri.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.