Užívání antidepresiv v USA stouplo za 15 let o 65 procent

15. srpna 2017

by E.j. Mundell, Healthday Reporter

(HealthDay)- Počet Američanů, kteří uvádějí, že během posledního měsíce užili antidepresivum, vzrostl v letech 1999 až 2014 o 65 procent, jak vyplývá z nového vládního průzkumu.

Podle v úterý zveřejněné zprávy amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) v roce 2014 přibližně každý osmý Američan starší 12 let uvedl, že v poslední době užíval antidepresiva.

Zpráva uvádí, že ženy užívají tyto léky téměř dvakrát častěji než muži, přičemž antidepresiva užívalo 16 osob.5 % žen ve srovnání s necelými 9 % mužů.

Také „dlouhodobé užívání antidepresiv bylo běžné“, uvedl tým vedený Laurou Prattovou z Národního centra pro zdravotní statistiku CDC (NCHS).

Výzkumníci uvedli, že „čtvrtina všech osob, které užívaly antidepresiva v posledním měsíci, uvedla, že je užívá 10 a více let.“

Proč tak prudký nárůst užívání antidepresiv? Dva psychiatři nabídli možné teorie.

„Když si uvědomíme, že antidepresiva se užívají z mnoha důvodů – nejen kvůli depresi – měli bychom očekávat zvýšené užívání těchto léků, protože FDA schvaluje více indikací pro jejich užívání,“ řekl Dr. Ami Baxi, ředitel lůžkové psychiatrie v nemocnici Lenox Hill v New Yorku.

Baxi však také považuje nárůst užívání těchto léků za „známku snižující se stigmatizace duševního zdraví“, kdy se více lidí cítí pohodlně požádat o pomoc proti depresi a úzkosti.

Další odborník se domnívá, že Američané mohou jednoduše žít život plnější stresu.

„Lidé jsou v naší společnosti stále více vystresovaní a depresivní,“ řekl Dr. Seth Mandel, který vede psychiatrii v Huntingtonské nemocnici Northwell Health v Huntingtonu ve státě New York.

„Sociální média nadále paradoxně způsobují, že lidé jsou více izolovaní a bez kontaktu se svými pocity,“ řekl.

„Kromě toho k nárůstu užívání antidepresiv v tomto období přispěla přímá reklama na spotřebitele spolu s vyvíjejícím se společenským smýšlením, že si stačí vzít pilulku, aby bylo lépe,“ uvedl Mandel.

Nová zpráva vychází z odpovědí více než 14 000 Američanů ve věku 12 let a starších na zdravotní průzkum federální vlády provedený v letech 2011 až 2014. Výsledky byly porovnány s výsledky předchozích průzkumů sahajících až do roku 1999.

Kromě výrazného rozdílu mezi pohlavími v užívání antidepresiv průzkum také zjistil, že běloši mnohem častěji než černoši, Hispánci nebo Američané asijského původu využívají tyto léky. Studie například zjistila, že zatímco 16,5 % bělochů užilo v posledních 30 dnech antidepresivum, u černochů to bylo jen 5,6 %, u Hispánců 5 % a u Asiatů 3,3 %.

Podle Mandela „zde hrají roli dva faktory, jedním z nich je, že běloši mají tendenci mít větší přístup k psychiatrickým službám než menšinové skupiny. Druhý je kulturní – z kulturního hlediska je užívání antidepresiv často považováno za více v pořádku u bělochů než u černochů nebo Hispánců, zejména u mužů.“

Skutečnost, že ženy užívají antidepresiva dvakrát častěji než muži, může mít podle Mandela také kulturní kořeny.

„Přestože je naše společnost pokroková, stále přetrvává genderové stigma spojené s vyhledáním léčby deprese. Pro ženu je spíše „v pořádku“ mít depresi a vyhledat kvůli tomu léčbu, zatímco u mužů se předpokládá, že budou tvrdí, vydrží to a půjdou dál,“ poznamenala Mandelová.

„Jedním z dalších možných matoucích faktorů je to, že muži jsou podle mých zkušeností více rozrušeni sexuálními vedlejšími účinky spojenými s antidepresivy – jako je erektilní dysfunkce a opožděná ejakulace – a mohli by se kvůli tomu více zdráhat tyto léky užívat,“ vysvětlil.“

A i když někteří lidé s chronickou depresí mohou potřebovat zůstat na léku roky, v mnoha případech nemusí být dlouhodobá léčba opodstatněná. „Vždy minimálně jednou ročně přehodnocuji, zda by se v užívání těchto léků mělo pokračovat,“ řekl Mandel.

Studie byla zveřejněna 15. srpna jako NCHS Data Brief.

Více informací: Ami Baxi, M.D., ředitel lůžkové psychiatrie, Lenox Hill Hospital, New York City; Seth A. Mandel, předseda psychiatrie, Northwell Health’s Huntington Hospital, Huntington, N.Y.; U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s National Center for Health Statistics NCHS Data Brief, 15. srpna 2017

Více informací o léčbě deprese najdete na stránkách Anxiety and Depression Association of America.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.