Kiedy Bóg wydaje się milczący: What to Do While You’re Waiting

Tuesday, July 21, 2020

Czekanie jest trudne. Czekanie, gdy Bóg wydaje się milczeć, jest jeszcze trudniejsze.

Będę pierwszym, który przyzna, że Boże „nie” jest trudne i kłopotliwe, zwłaszcza gdy naprawdę potrzebujemy podstawowego zaopatrzenia. Utrata pracy była jednym z wielu trudnych i kłopotliwych okresów, które przeżyliśmy z moją żoną. Pomimo tego, że straciliśmy pracę kilka lat temu, długi okres bezrobocia po raz drugi przyniósł nowe wyzwania z niejasnym kierunkiem i wieloma zamkniętymi drzwiami. Modliłem się o cierpliwość, szukałem rady i starałem się o niezliczone oferty pracy. Stałam się niespokojna w oczekiwaniu i znużona poszukiwaniami. Wydawało się, że Pan „zamurował moją drogę, tak że nie mogę przejść, i postawił ciemność na moich ścieżkach” (Job 19:8).

Tak trudne jak bezrobocie było, czekanie nie jest niczym nowym dla mojej rodziny. Przez ostatnie trzynaście lat byliśmy w szkole czekania, ponieważ ciągłe próby rzuciły nas na kolana i złamały naszą dumę. W swoim miłosierdziu Pan nauczył nas polegać na Nim i powiedzieć: „Czekam na Pana, dusza moja czeka, a w słowie jego mam nadzieję; dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka, bardziej niż strażnicy poranka” (Ps. 130:5-6).

Czy modliłeś się o Boże prowadzenie, ale spotkałeś się z ciszą? Czy błagałeś o zaopatrzenie, tylko po to, aby przekonać się, że twoja sytuacja się pogarsza? Czy zmagasz się z pytaniami, dlaczego Bóg wydaje się odległy i nieczułe? Czy zastanawiasz się, czy to czekanie kiedykolwiek się skończy? Pytania i zamieszanie, które niesie ze sobą czekanie, są wspólne dla każdego wierzącego w tym czy innym momencie. Kiedy uczymy się ufać Bogu podczas oczekiwania, oto dwie rzeczy, które możemy zrobić.

1. Lamentuj najpierw przed Bogiem.

Kiedy przychodzą próby, naszą pierwszą reakcją jest często pytanie „Dlaczego?”, a następnie wyrażenie naszego bólu innej osobie. Chociaż mogą to być pomocne i właściwe działania we właściwym czasie, ważne jest, abyśmy najpierw zwrócili się z naszym bólem i pytaniami bezpośrednio do Boga. Na szczęście Pismo Święte pokazuje nam, jak lamentować.

Job zmagał się z pytaniami i silnymi emocjami w odpowiedzi na utratę środków do życia, ale szybko skierował swoje myśli do Boga, Tego, o którym wiedział, że nad tym wszystkim panuje. „Dlatego nie powstrzymam moich ust, będę mówił w udręce mojego ducha, będę narzekał w goryczy mojej duszy… Brzydzę się moim życiem, nie chciałbym żyć wiecznie. Zostaw mnie w spokoju, bo dni moje są tchnieniem” (Hiob 7:11, 16).

Pisarze Psalmów i Lamentacji również modelują proces bogobojnego lamentu. Ich odważne wyrażanie surowych emocji może sprawić, że się skrzywimy, ale uczy nas to uczciwego stawania przed Bogiem z naszymi pytaniami i uczuciami. W rzeczywistości Bóg daje nam swoje ucho, tęskni za tym, byśmy lamentowali do Niego, i zaprasza nas do powierzenia naszych ciężarów Jego opiece. „Ponieważ nakłonił ucho swoje ku mnie, przeto będę Go wzywał, dopóki żyć będę” (Ps. 116:2).

Przyjaciele, lament jest pojazdem, który kieruje nasze niewyraźne słowa do Boga, aby Jego Duch pomógł nam odzyskać obietnice Jego Słowa. Lamentowanie nie jest oznaką słabej wiary, ale drogą do odnowionej nadziei. Tak długo, jak nasz lament zawiera próbę tego, co jest prawdą o Bożym charakterze, może on stanowić rampę wyjściową z cyklu narzekania. „Moja dusza nieustannie o tym pamięta i jest we mnie skłębiona. Ale to sobie przypominam i dlatego mam nadzieję: Nieustająca miłość Pana nigdy nie ustaje; miłosierdzie jego nigdy się nie kończy; jest ono nowe co rano; wielka jest wierność Twoja” (Lam. 3:20-23). Lamentowanie przed Bogiem podnosi nasz wzrok z naszych okoliczności i stawia nas na drodze, która prowadzi do chwalenia Pana, nawet w naszym bólu.

2. Tęsknij za większą ilością Chrystusa.

Zbyt często zrównujemy stan naszych okoliczności z charakterem Boga. Kiedy życie jest wygodne, a nasze ręce są zajęte pracą, łatwo jest postrzegać Boga jako kochającego, wiernego i dobrego. Ale kiedy życie wywraca się do góry nogami, nasza praca jest udaremniona lub nasze modlitwy pozostają bez odpowiedzi, nagle Bóg wydaje się niemiły i odległy. Na szczęście Pismo Święte pokazuje nam różnicę między tęsknotą za okolicznościowym komfortem a tęsknotą za Chrystusem.

Pisarz Lamentacji pokazuje nam, co się dzieje, gdy nasza radość zależy od okoliczności życia. Kiedy przychodzą próby, jesteśmy skłonni powiedzieć: „Zapomniałem, co to jest szczęście; mówię więc: 'Moja wytrwałość zginęła; tak samo moja nadzieja od Pana'” (Lam. 3:17-18). W mojej własnej tęsknocie za nową pracą i w innych trudnych próbach, nadzieja rzeczywiście wydawała się daleka, a moja wytrwałość osłabła. Na szczęście Słowo Boże przypomina nam o błogosławieństwie płynącym z tęsknoty za Jego obecnością, ponieważ On ma „słowa życia wiecznego” (J 6,68).

W swoim miłosierdziu „Pan jest dobry dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest, aby spokojnie oczekiwać na zbawienie Pana” (Lam. 3,25-26). Oczekiwanie „w ciszy” wzywa nas do pokory i modlitwy, aby Pan uczynił nas bardziej podobnymi do Chrystusa w tym procesie. Możemy zapytać: „Co jest moją mocą, że mam czekać? I jaki jest mój cel, że mam być cierpliwy?” (Hiob 6:11). Ale oto cel: kiedy Bóg wstrzymuje coś, za czym tęsknimy, może dać nam w zamian więcej siebie. Kiedy czekamy, możemy powiedzieć: „Pan jest moją siłą i moją tarczą; w Nim ufa moje serce i w Nim doznaję pomocy” (Ps. 28:7).

Bracia i siostry, czekanie może nauczyć nas ufać, kochać i czcić Boga za to, kim jest, a nie za to, co dla nas robi. Oczekiwanie jest żyzną glebą dla wzrostu wiary, jeśli w naszej tęsknocie zwracamy się do Chrystusa, a nie oddalamy się od Niego. Możemy pamiętać o wierności Chrystusa na krzyżu i Jego postanowieniu dla naszego życia w przeszłości, zamiast skupiać się wyłącznie na usunięciu przez Niego próby z naszego życia teraz. Kiedy modlimy się, aby poznać więcej Chrystusa, nasze ziemskie pragnienia zajmą właściwe miejsce za naszą tęsknotą, aby być bardziej podobnym do naszego Zbawiciela.

Bezrobocie jest frustrujące, a długie okresy oczekiwania są trudne. Ale są dwie rzeczy, które możemy zrobić, gdy czekamy na rozwiązanie. Możemy przynieść nasz szczery lament do Boga i zwrócić się do Chrystusa w naszej tęsknocie. Czekanie z wiarą dowodzi, że naszym ostatecznym celem jest Boża chwała. Możemy prosić Pana, aby pomógł nam odzwierciedlać Jego charakter w naszym czekaniu i poprzez nie, wiedząc, że On słucha w miłości i odpowie w czasie i w sposób, który najbardziej uwielbi Jego imię. A to zawsze jest warte czekania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.