Mindreårig (lov)

CanadaRediger

Hovedartikel: Youth Criminal Justice Act

For alle provinsielle love (såsom alkohol- og tobaksregulering) har provins- og territorialregeringerne beføjelse til at fastsætte myndighedsalderen i deres respektive provins eller territorium, og alderen varierer i hele Canada.

Alberta, Manitoba, Ontario, Quebec, Saskatchewan og Prince Edward Island har myndighedsalderen fastsat til 18 år, mens myndighedsalderen i British Columbia, Yukon, Northwest Territories, Nunavut, Newfoundland, Nova Scotia og New Brunswick er 19 år. I Saskatchewan er den lovlige spillealder og den lovlige alkoholalder begge 19 år.

ItalienRediger

I Italien er det i lov nr. 39 af 8. marts 1975 fastsat, at en mindreårig er en person, der er under 18 år. Borgere under 18 år kan ikke stemme (for at stemme til senatorer, 25), blive valgt, få kørekort til biler eller udstede eller underskrive juridiske instrumenter. Forbrydelser, der begås i Italien af mindreårige, behandles ved en ungdomsdomstol.

MexicoRediger

I alle 31 stater betegnes en mindreårig som en person under 18 år.

Mindreårige på 16 eller 17 år, der anklages for forbrydelser, kan undertiden blive behandlet som en voksen.

IndienRediger

I alle 28 stater og 8 unionsterritorier betegnes en mindreårig som en person under 18 år. I sjældne tilfælde kan mindreårige på 16 eller 17 år, der er anklaget for ekstremt afskyelige forbrydelser, undertiden blive behandlet som voksne.

ThailandRediger

Den civile og kommercielle kodeks i Kongeriget Thailand definerer ikke mindreårig; afsnit 19 og 20 lyder dog som følger:

  • Afsnit 19 – En person, der fylder 20 år, ophører med at være mindreårig og bliver sui juris.
  • § 20 – En mindreårig bliver sui juris ved indgåelse af ægteskab, forudsat at ægteskabet er indgået i overensstemmelse med bestemmelserne i § 1448.

Hermed forstås ved en mindreårig i Thailand enhver person under 20 år, medmindre vedkommende er gift. En mindreårig er begrænset i forhold til at foretage juridiske handlinger – f.eks. at underskrive kontrakter. Når mindreårige ønsker at foretage en juridisk handling, skal de indhente samtykke fra deres juridiske repræsentant, som regel (men ikke altid) forældrene, og ellers er handlingen ugyldig. Undtagelserne er handlinger, hvorved en mindreårig blot opnår en rettighed eller frigøres fra en pligt, handlinger, der er strengt personlige, og handlinger, der passer til personens livssituation og er nødvendige for at dække rimelige behov. En mindreårig kan oprette et testamente i en alder af femten år.

Det Forenede KongerigeRediger

Videre oplysninger: I England og Wales, Nordirland og Skotland

I England og Wales og i Nordirland er en mindreårig en person under 18 år; i Skotland er denne alder 16 år. Den kriminelle lavalder er i England og Wales og i Nordirland 10 år; i Skotland er den 12 år, tidligere 8 år, hvilket var den laveste alder i Europa.

I England og Wales behandles sager om mindreårige, der overtræder loven, ofte af Youth Offending Team. Hvis de bliver fængslet, bliver de sendt til en Young Offender Institution.

Ting, som personer under 18 år ikke må gøre, omfatter at sidde i en jury, stemme, stille op som kandidat, købe eller leje film med et 18-certifikat eller R18-certifikat eller se dem i en biograf, være afbildet i pornografisk materiale, sagsøge uden en procesven, være civilretligt ansvarlig, få adgang til adoptionsregistre og købe alkohol, tobaksvarer, knive og fyrværkeri. Reglerne om minimumsalder for salg af disse produkter overtrædes ofte, så i praksis drikkes og ryges der før myndighedsalderen; mange butikker i Det Forenede Kongerige strammer dog restriktionerne herpå ved at bede om identifikationsdokumenter fra potentielt mindreårige kunder.

Kørsel af visse store køretøjer, at fungere som personlig indehaver af kørekortet til et sted med licens og at adoptere et barn er først tilladt efter det fyldte 21. år. Minimumsalderen for at føre et tungt erhvervskøretøj1 blev nedsat til 18 år. Visse køretøjer, f.eks. damptromler, kræver dog, at man skal være 21 år for at få kørekort.

USARediger

I USA fra 1995 er mindreårig generelt juridisk defineret som en person under 18 år. I forbindelse med alkohol- eller spillelovgivning kan personer under 21 år dog også undertiden blive omtalt som mindreårige. Det er dog ikke alle mindreårige, der betragtes som unge med hensyn til strafferetligt ansvar. Som det ofte er tilfældet i USA, varierer lovene meget fra stat til stat.

I henhold til denne sondring bliver de, der betragtes som mindreårige, normalt (men ikke altid) stillet for en ungdomsdomstol, og de kan være omfattet af andre særlige beskyttelsesforanstaltninger. I nogle stater skal en forælder eller værge f.eks. være til stede under politiets afhøring, eller deres navne kan holdes fortrolige, når de anklages for en forbrydelse. For mange forbrydelser (især mere voldelige forbrydelser) er den alder, hvor en mindreårig kan stilles for retten som voksen, variabelt under 18 år eller (sjældnere) under 16 år. I Kentucky er f.eks. den laveste alder, hvor en mindreårig kan stilles for retten som voksen, uanset hvor afskyelig forbrydelsen er, 14 år.

Dødsstraffen for personer, der har begået en forbrydelse, mens de var under 18 år, blev afskaffet ved sagen Roper v. Simmons ved USA’s højesteret i 2005. Domstolens 5-4 afgørelse blev skrevet af dommer Kennedy og støttet af dommerne Ginsburg, Stevens, Breyer og Souter og citerede international ret, videnskab om børns udvikling og mange andre faktorer for at nå frem til sin konklusion.

Den seksogtyvende ændring til den amerikanske forfatning, der blev ratificeret i 1971, gav alle borgere stemmeret i alle stater og ved alle valg fra det fyldte 18. år.

Hovedartikel: Mindreårige tilbageholdt i den globale krig mod terror

Det amerikanske forsvarsministerium indtog den holdning, at de ikke ville betragte “fjendtlige kombattanter”, der blev tilbageholdt udenretsligt i fangelejrene i Guantánamo Bay, som mindreårige, medmindre de var under 16 år gamle. Under alle omstændigheder adskilte de kun tre af mere end et dusin tilbageholdte under 16 år fra den voksne fængselsbefolkning. Flere dusin fanger mellem 16 og 18 år blev tilbageholdt sammen med den voksne fængselsbefolkning. Nu holdes de under 18 år adskilt i overensstemmelse med myndighedsalderen og verdens forventninger.

Nogle stater, herunder Florida, har vedtaget love, der tillader, at en person, der er anklaget for en ekstremt afskyelig forbrydelse, som f.eks. mord, kan retsforfølges som voksen, uanset alder. Disse love er blevet anfægtet af American Civil Liberties Union. Det anslås, at 250.000 unge hvert år bliver retsforfulgt, dømt eller fængslet som voksne i hele USA.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.