Hvordan får du fuld forældremyndighed over dit barn i NJ?

Beskyttelse af dine forældrerettigheder og dit barns velbefindende er topprioriteter under en skilsmisse eller en anden forældremyndighedstvist. Disse sager er især besværlige, når du ikke mener, at den anden forælder er i stand til at yde den bedste omsorg for dit barn. I sådanne tilfælde kan du være nødt til at søge fuld forældremyndighed.

Det er ikke altid let at opnå eneforældremyndighed i henhold til New Jerseys lovgivning. For at opnå fuld forældremyndighed over dit barn skal du bevise, at en sådan tildeling af forældremyndigheden er i barnets bedste interesse. Disse sager kan være vanskelige, og der står meget på spil, så for at sikre det bedst mulige resultat bør du overveje at hyre en erfaren advokat med erfaring inden for forældremyndighed i New Jersey. Forældremyndighedsadvokaterne hos Villani & DeLuca ved, hvordan de kan præsentere en stærk sag for at vise retten, hvad der er bedst for dit barn.

Forståelse af New Jerseys love om forældremyndighed

Lærdom om New Jerseys love om forældremyndighed kan være et nyttigt første skridt, når du søger fuld forældremyndighed over dit barn. Forståelse af disse love kan hjælpe dig med at beslutte, om du skal kæmpe for fuld forældremyndighed, og hvordan du skal planlægge din sag. Lovgivningen om forældremyndighed i NJ er dog nuanceret og kompleks. Hvis det skal lykkes at opnå fuld forældremyndighed over dit barn, kræver det et grundigt kendskab til mange af New Jerseys love, så du bør også søge råd hos en dygtig familieretsadvokat.

New Jersey Statutes §9:2-4 erklærer, at det er i offentlighedens interesse, at begge forældre deler rettighederne og ansvaret for børneopdragelse, og at begge forældre har lige rettigheder i henhold til loven. I sidste ende skal retten træffe afgørelser om forældremyndighed, der er i barnets bedste interesse.

Domstolen kan tildele den ene forælder eneforældremyndighed eller fælles forældremyndighed til begge forældre. Eneste forældremyndighed betyder, at en forælder kan træffe vigtige juridiske beslutninger for et barn uden at høre sin tidligere partner. Det drejer sig bl.a. om beslutninger om lægehjælp, aktiviteter uden for skoletiden, og hvor barnet skal gå i skole. For at vinde eneretlig forældremyndighed skal du normalt påvise, at den anden forælder ikke vil træffe beslutninger, der er i barnets bedste interesse.

En forælder med eneretlig forældremyndighed er også den primære bopælsforælder i næsten alle tilfælde. Du skal dog være opmærksom på, at en forælder, der ikke har forældremyndighed, ofte vil være berettiget til passende forældremyndighedstid, hvilket kan omfatte overnatninger og endda længere perioder med ferie eller ferie.

Bedste interesser i henhold til New Jerseys vedtægter §9:2-4

New Jerseys domstole skal basere enhver afgørelse om forældremyndighed på barnets bedste interesser. En dommer skal tage hensyn til visse faktorer, når han eller hun træffer en afgørelse om forældremyndighed, herunder bl.a:

 • Forældrenes evne til at blive enige, kommunikere og samarbejde i spørgsmål vedrørende barnet
 • En eventuel historie med en forælders uvilje til at tillade forældremyndighedstid uden grund
 • Barnets relation til barnet, forældrene og søskende
 • Eviden om vold eller misbrug i hjemmet
 • Forholdet til et barn, der er gammelt nok og har tilstrækkelig modenhed
 • Barnets behov, stabiliteten i hvert af hjemmene og uddannelsesmuligheder
 • Forældrenes egnethed
 • Nærheden af forældrenes hjem
 • Den tid, der bruges på at tage sig af barnet før eller efter separationen
 • Hver forælders beskæftigelsesmæssige forpligtelser

En dommer kan også overveje alle andre oplysninger, der er relevante for et barns bedste interesse. En forælder, der søger fuld forældremyndighed, vil have gavn af at forstå disse faktorer, da barnets bedste interesser vil have stor indflydelse på sagens udfald.

Hvornår er eneret forældremyndighed i barnets bedste interesse?

Du skal bevise, at fælles forældremyndighed ikke er mulig eller ville være til skade for dit barn. Som nævnt ovenfor skal du huske på, at juridisk forældremyndighed og forældremyndighedstid ikke er det samme. Derfor kan forhold, der berettiger juridisk forældremyndighed over et barn, ikke nødvendigvis berettige, at al forældremyndighedstid for den anden part fjernes.

En domstol kan f.eks. tildele den ene forælder eneforældremyndighed, hvis forældrene er helt ude af stand til at komme overens og træffe beslutninger sammen. Hvis du og din eks er grundlæggende uenige i spørgsmål om lægebehandling eller uddannelse af jeres barn, kan det være umuligt at dele fælles forældremyndighed. I disse tilfælde skal du bevise, at du vil træffe bedre valg for dit barn. Dine beslutninger kan være bedst, hvis du historisk set har været den primære omsorgsperson for barnet, eller hvis den anden forælder ikke er aktivt involveret i barnets liv. Du kan også være i stand til at vinde fuld forældremyndighed, hvis du kan vise, at den anden forælder har:

 • Problemer med vrede eller er følelsesmæssigt voldelig over for barnet
 • Svigtede i at træffe uddannelsesmæssige eller medicinske beslutninger, der er i barnets bedste interesse (f.eks. undlader at få barnet konsekvent i skole eller ikke at få hurtig lægehjælp til barnet)
 • Et ekstremt engagement i deres karriere eller andre forpligtelser, der kommer før barnets behov

Sager om alvorlig vold i hjemmet og børnemishandling berettiger ofte til forældremyndighed alene, og i mange af disse tilfælde er begrænset forældremyndighed for den voldelige forælder også berettiget. Du kan også være i stand til at opnå fuld forældremyndighed i sager, hvor den anden forælder tidligere har forsømt børn eller kæmper med stofmisbrug.

Sådan fremlægger du effektivt bevismateriale i en sag om eneforældremyndighed

For at kunne fremlægge din sag om fuld forældremyndighed kræver det overbevisende bevismateriale og overbevisende juridiske argumenter. Detaljerede eksempler på den anden forælders problematiske adfærd er mere overbevisende end vage vidneudsagn. Dokumentation, som f.eks. skoleophold eller lægejournaler, kan også hjælpe din sag. Desuden vil vidneudsagn fra efterforskere, socialrådgivere eller andre neutrale tredjeparter være særligt overbevisende. Hvis dit barn er gammelt nok og anses for at være modent nok til at kunne give sin mening til kende, kan det også få lov til at udtrykke en mening om deres foretrukne boligforhold.

NJ-dommere kan tøve med at begrænse den anden parts involvering med deres børn, så du skal være forberedt på at fremlægge en stærk sag for fuld forældremyndighed. En overbevisende sag om fuld forældremyndighed vil omfatte solide beviser og en stærk forståelse af NJ’s forældremyndighedslove, herunder faktorerne vedrørende den bedste interesse. Som i alle andre juridiske sager forventer domstolene, at parterne overholder bevisreglerne og retsprocedurerne. En kvalificeret NJ-advokat for forældremyndighed kan hjælpe dig med effektivt at fremlægge de mest overbevisende beviser for at opnå fuld forældremyndighed over dine børn.

Fejltagelser, der skal undgås

Der er fejltagelser, der skal undgås, hvis du overvejer at bede om fuld forældremyndighed over dit barn. Nogle gange tror en forælder, at deres sag om fuld forældremyndighed vil blive forbedret ved at forhindre den anden forælder i at se børnene. I virkeligheden er denne taktik risikabel.

I henhold til N.J.S. §9:2-4(c) kan dommeren tage hensyn til “enhver historie med manglende vilje til at tillade forældremyndighedstid, der ikke er baseret på dokumenteret misbrug”. Hvis du således nægter at tillade den anden part at se børnene, kan det faktisk skade din sag. Advokaterne hos Villani & DeLuca forstår imidlertid, at du kan have alvorlige bekymringer om dit barns velfærd, når de er sammen med den anden forælder. Hvis det er muligt, bør du kontakte en advokat så hurtigt som muligt for at drøfte den bedste strategi for at beskytte dit barn.

Du bør også undgå det, som folk nogle gange kalder “forældrenes fremmedgørelse”. Forældrefremmedgørelse indebærer, at du fremsætter negative kommentarer om din eksforælder foran barnet eller på anden måde forsøger at overbevise barnet om, at den anden forælder er dårlig. At fraråde barnet at tale med den anden forælder eller tilbringe tid sammen med den anden forælder er en almindelig form for forældrefjendskhed. Det kan også være problematisk at dele irrelevante sagsdetaljer, oplysninger om økonomiske uoverensstemmelser eller andre argumenter. Selv om dit barn måske har mange spørgsmål om forældremyndighedssagen, bør du så vidt muligt besvare spørgsmålene i blide og alderssvarende vendinger. Hvis du er usikker på, hvad du skal sige til dit barn, kan en familieadvokat rådgive dig.

Kontakt en NJ-advokat om forældremyndighed for hjælp

Advokaterne hos Villani & DeLuca er til rådighed for at hjælpe dig med at kæmpe for forældremyndigheden over dit barn. Vores dygtige og medfølende advokater forstår vigtigheden af dine forældrerettigheder og er klar til at hjælpe dig med at præsentere en overbevisende sag for at beskytte dit barn. Kontakt Villani & DeLuca nu for en konsultation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.