Føler du dig sårbar? Intet problem – bliv bare vred

Kilde: Hvis der findes et øjeblikkeligt “fix” for at føle sig trist, ængstelig eller på anden måde sårbar, er der intet bedre end vrede. Denne brændende følelse – som får dig til samtidig at udskille adrenalin og noradrenalin – gør dig rustet til kamp (selv om den typisk er verbal og ikke fysisk) og bedøver dig også fra de sårende følelser, der har udløst den.

artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis du aldrig har udforsket de psykologiske og kemiske dimensioner af denne kraftfulde kampreaktion – eller hvad den energimæssigt søger at gøre for dig – så overvej, hvordan vrede sætter dig i stand til:

 • Afværge dig mod en andens kritik (dvs, ved med magt at vende deres negative bedømmelse af dig tilbage mod dem – fordi deres ugunstige vurdering, om end ubevidst, blev oplevet som en trussel mod din følelse af personlig kompetence eller tilstrækkelighed, som måske ikke var særlig stabil til at begynde med);
 • Kategorisk at invalidere den andens synspunkt (som i modsætning til dit eget kan have spillet ind på gamle, ubehagelige følelser af usikkerhed og selvtvivl);
 • Hæv din magt i forholdet (som blev truet, benægtet eller nedvurderet af denne virkelige – eller formodede – modstander);
 • Herskubbe beskyldningen eller skylden, som de fik dig til at føle, kraftigt tilbage på dem (oftest mod din ægtefælle, dit barn eller dine forældre – med hvem du, især som voksen, måske føler dig mere frit stillet til at “gå løs på” end eventuelle venner eller bekendte);
 • Selvretfærdigt konkludere, at du er offeret (hvilket fritager dig for at tage ansvar for den konflikt, som din vrede har skabt mellem dig og den anden person);
 • Protestere mod, at den anden får dig til at føle dig tilsidesat, devalueret, nedvurderet, nedvurderet, mistroet eller afvist (for uden en sådan dampet uenighed kunne du være bekymret for, at du ved ikke at gøre modstand ville give efter for deres tilsyneladende “fremvisning” af overlegenhed over dig);
 • Bestraffe den opfattede krænker for at bringe begravet tvivl om dig selv for tæt på overfladen (og her undgår du igen indre, ubehagelige følelser ved at omdanne dem til en ydre konflikt);
 • Intimidere dem i et tvangsmæssigt forsøg på at få dem til at trække sig tilbage – eller gå ned fra deres udløsende adfærd (som du mangler egoets styrke til at indrømme var følelsesmæssigt smertefuld for dig);
 • Paradoksalt nok “berolige” dig selv, når du oplever, at den anden person angriber dig (og endnu ikke ved, hvordan du ellers skal berolige dig selv); og endelig, på det mest dybtgående niveau, din vrede:
 • Blokerer ikke kun følelsesmæssige smerter, men også fysisk og psykisk smerte (som, før vreden “nådigt” satte ind, var begyndt – på en belastende måde – at give genlyd i dig).

Er det så ikke indlysende, at før din gengældelsesvredes vrede blev vakt op, gjorde nogens (fortolkede) “stød” eller “slag” en hård landing på dig? Eller føltes som om den var ved at gøre sig klar til det? Og det er derfor, at jeg længe har forstået vrede som egentlig slet ikke pro-aktiv, men reaktiv. I det øjeblik nogen får dig til at føle dig sårbar, føler du dig tvunget til at gribe til våben mod dem. For det var dem, der, om end det var et uheld, fik dig til at opleve denne foruroligende, destabiliserende følelse.

Kilde:

Vrede bliver for mange mennesker en fast forankret vane – en næsten automatisk, go-to måde at styrke sig selv på, fordi den så effektivt afværger opfattede trusler mod deres velfærd eller selvopfattelse. Og denne overordnede forsvarsmekanisme udvider sig let til at rase voldsomt på livløse genstande (og skræmme alle i nærheden) – som f.eks. en voksagtig mælkekarton, der glider ud af deres våde hænder og sprøjter ud over hele køkkengulvet. Og det er blot et enkelt eksempel på, hvordan utilfredshed med en selv (på et nanosekund) kan overføres til noget, der nu er identificeret (eller personificeret) som ens antagonist.

artiklen fortsætter efter annoncen

Den nemmeste måde at forklare vredens mange beskyttelsesfunktioner (som beskrevet ovenfor) på er at beskrive den som den eneste negative følelse, der er blottet for sårbarhed. I hvert fald ikke, bør jeg tilføje, i øjeblikket. Og det forklarer utvivlsomt, hvorfor den er så forførende og så ofte klamrer sig til den i situationer, hvor vores følelse af stolthed, kompetence, respekt, intelligens eller tiltrækningskraft opleves i fare. For vi undgår den egotruende hårde bold ved rasende at slynge den tilbage mod vores opfattede angriber.

Og det synes at være den fremherskende funktion af vrede, som faktisk er en sekundær følelse, der opstår i knæfald for at beskytte os mod sådanne primære følelser som forlegenhed, frygt, skam, skam, skyld, depression eller sorg. Ironisk nok kæmper vi ikke mod nogen eller noget andet, når vi bliver vrede: Vi kæmper faktisk mod os selv i den forstand, at vi med magt skubber foruroligende følelser tilbage, som en ydre kraft har bragt alt for tæt på vores skrøbelige følelsesmæssige overflade.

DET GRUNDLÆGGENDE

 • Hvad er vrede?
 • Find en terapeut for at helbrede fra vrede

Men desværre må vi også undersøge de betydelige sideskader, som vores vrede, når den først er blevet en vane, gør på vores relationer. Vores vrede kan føles defensiv for os selv, men andre vil næsten helt sikkert reagere på den som offensiv. At vi bliver vrede hver gang en mere negativ følelse truer med at blive bevidst og overvælde os eller underminere den måde, vi har brug for at se os selv på, kan gøre andre alvorligt ondt eller skræmme dem. Eller få dem til at gå ud af deres vej for at undgå os. Og med tiden kan det gøre stor – og nogle gange uoprettelig – skade på vores tætteste bånd.

artiklen fortsætter efter annoncen

Så i sidste ende er denne nu “sædvanlige” vrede dømt til at give bagslag. Ved ikke at konfrontere manglerne i vores selvbillede – som vi aldrig har taget tilstrækkeligt hensyn til eller fundet måder at helbrede på – forårsager vi smerte hos andre. Kort sagt, vores vrede saboterer os. Den gør det næsten umuligt for os at modtage den kærlighed, støtte, omsorg og medfølelse fra andre, som vi desperat har brug for. Som et resultat af at vi så aggressivt forsvarer vores problemfyldte ego mod andres opfattede trusler, ender vi sandsynligvis med at føle mere skam, angst, depression eller opgivelse, end vi havde tidligere.

Så, hvis du kan se dynamikken i din egen vrede i nogle (de fleste?!) af disse karakteristikker, er du så nu klar til at gøre noget ved det?

NOTAT: Jeg har skrevet over 15 artikler om vrede, ikke kun om de forskellige forgreninger af denne stormfulde følelse, men også om hvordan den påvirker nære relationer, især ægteskaber. Her er nogle få udvalgte, som ikke blot supplerer dette indlæg, men som også indeholder specifikke idéer til, hvordan man bedre kan håndtere vrede – eller faktisk de problemer, der ligger til grund for den.

Vrede Essential Reads

“What Your Anger May Be Hiding,”

“Anger-How We Transfer Feelings of Guilt, Hurt, and Fear,”

“Don’t Let Your Anger ‘Mature’ Into Bitterness,”

“The Paradox of Anger: Styrke eller svaghed?”,”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.