Právo otce ve Wisconsinu

Jestliže jste otcem dítěte, ale nejste ženatý s matkou, zákony státu Wisconsin vám samozřejmě nepřiznávají rodičovská práva. Výchozí pozice je taková, že matka dítěte má dítě ve výhradní péči. To zahrnuje nejen právo určit, kde bude dítě žít, ale také právo rozhodovat o jeho životě: schvalovat zdravotní péči, která není naléhavá, souhlasit se sňatkem nebo vojenskou službou, a dokonce i s výběrem školy a náboženství pro dítě.

Chcete-li získat otcovská práva ve Wisconsinu, musíte nejprve u soudu určit své otcovství.

Dobrovolná dohoda mezi rodiči

Nejjednodušší způsob určení otcovství je dohoda s matkou. Pokud oba rodiče podepíší formulář Wisconsin Voluntary Acknowledgment of Paternity (Dobrovolné uznání otcovství), bude jméno otce doplněno do rodného listu. Případně, pokud rodiče později uzavřou manželství, můžete podepsat formulář Wisconsin Acknowledgment of Marital Child, který stanoví společná rodičovská práva za trvání manželství.

Otevření případu otcovství

Jeden z možných problémů s dobrovolným uznáním otcovství spočívá v tom, že podpisem formuláře se otci automaticky nepřiznávají zákonná práva týkající se dítěte. I když se oba rodiče na otcovství dohodnou, musí být práva otce stanovena soudním rozhodnutím. Dokud se tak nestane, matka si ve Wisconsinu ponechává výhradní zákonnou péči a veškerá práva činit za dítě zásadní rozhodnutí. Pokud k dohodě nedojde, může otec podat žalobu na určení otcovství a podstoupit krevní test k určení svého otcovství. Jakmile se buď dobrovolným uznáním otcovství, nebo testem DNA zjistí otcovství, musí otec požádat o soudní slyšení, které určí právní péči a fyzické umístění dítěte.

Soud musí schválit rodičovský plán, který bude obsahovat fyzické umístění dítěte, vyživovací povinnosti a denní rozvrh pro dítě.

Právo otce nevzniká podle wisconsinského práva automaticky. Nesezdaný otec se musí obrátit na soud, aby získal jakákoli práva na péči a/nebo umístění dítěte. Advokáti pro práva otců v advokátní kanceláři Eisenberg Law Offices vám mohou pomoci s určením vašich otcovských práv.

Jestliže jste otcem dítěte, ale nejste ženatý s matkou, zákony státu Wisconsin vám samozřejmě rodičovská práva nepřiznávají. Výchozí pozice je taková, že matka dítěte má dítě ve výhradní péči. To zahrnuje nejen právo určit, kde bude dítě žít, ale také právo rozhodovat o jeho životě: schvalovat zdravotní péči, která není naléhavá, souhlasit se sňatkem nebo vojenskou službou, a dokonce i s výběrem školy a náboženství pro dítě.

Chcete-li získat otcovská práva ve Wisconsinu, musíte nejprve u soudu určit své otcovství.

Dobrovolná dohoda mezi rodiči

Nejjednodušší způsob určení otcovství je dohoda s matkou. Pokud oba rodiče podepíší formulář Wisconsin Voluntary Acknowledgment of Paternity (Dobrovolné uznání otcovství), bude jméno otce doplněno do rodného listu. Případně, pokud rodiče později uzavřou manželství, můžete podepsat formulář Wisconsin Acknowledgment of Marital Child, který stanoví společná rodičovská práva za trvání manželství.

Otevření případu otcovství

Jeden z možných problémů s dobrovolným uznáním otcovství spočívá v tom, že podpisem formuláře se otci automaticky nepřiznávají zákonná práva týkající se dítěte. I když se oba rodiče na otcovství dohodnou, musí být práva otce stanovena soudním rozhodnutím. Dokud se tak nestane, matka si ve Wisconsinu ponechává výhradní zákonnou péči a veškerá práva činit za dítě zásadní rozhodnutí. Pokud k dohodě nedojde, může otec podat žalobu na určení otcovství a podstoupit krevní test k určení svého otcovství. Jakmile se buď dobrovolným uznáním otcovství, nebo testem DNA zjistí otcovství, musí otec požádat o soudní slyšení, které určí právní péči a fyzické umístění dítěte.

Soud musí schválit rodičovský plán, který bude obsahovat fyzické umístění dítěte, vyživovací povinnosti a denní rozvrh pro dítě.

Právo otce nevzniká podle wisconsinského práva automaticky. Nesezdaný otec se musí obrátit na soud, aby získal jakákoli práva na péči a/nebo umístění dítěte. Advokáti pro práva otců v advokátní kanceláři Eisenberg Law Offices vám mohou pomoci s určením vašich otcovských práv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.