Jak využít latentní sémantické indexování klíčových slov pro zvýšení SEO

Optimalizaci pro vyhledávače (SEO) je často těžké pochopit. V zásadě však často potřebujete na svých stránkách konkrétní klíčová slova, abyste zvýšili návštěvnost svých webových stránek.

Staré metody SEO – jako je psaní odstavců obsahu plných klíčových slov nebo vycpávání meta tagů – už ale nejsou užitečné.

Proto je latentní sémantické indexování (LSI) pro webové stránky v roce 2018 nesmírně důležité. Co je to ale LSI a jak můžete klíčová slova LSI využít, aby vaše webové stránky získaly výhodu?

V tomto článku najdete laickou definici LSI a příklady, jak LSI využít, aby vaše webové stránky byly relevantní v rozsáhlém vesmíru vyhledávačů.

Latentní sémantické indexování: Stručná definice

Latentní sémantické indexování je koncept, který vyhledávače jako Google používají ke zjištění, jak klíčové slovo a obsah společně znamenají totéž. Je založen na řadě matematických rovnic a pro jeho úplné pochopení může být poměrně složitý.

Pro získání jednoduchého pochopení LSI však není třeba vystudovat informatiku. Je to vlastně koncept, který zná každý, kdo někdy prováděl vyhledávání na internetu, zejména pokud má základní znalosti o klíčových slovech a SEO.

Abyste pochopili, jak LSI funguje, musíte vědět, že vyhledávače jsou dostatečně chytré na to, aby identifikovaly kontext vašeho obsahu a synonyma související s klíčovými slovy. Ačkoli si mnoho lidí myslí, že klíčová slova LSI jsou pouhá synonyma, je to nesprávné. Klíčová slova LSI jsou jednoduše slova, která se často vyskytují společně, protože mají stejný kontext.

Například „Apple“ a „iTunes“ jsou klíčová slova LSI, protože mají stejný kontext a často se vyskytují společně. Nejsou to však synonyma.

Pokud je vaše stránka nebo příspěvek na blogu o společnosti Apple, jak vyhledávač pozná, zda odkazujete na ovoce, nebo na společnost?

Odpověď: Hledá klíčová slova LSI. Vezměme si tento příklad:

 • Pokud vaše stránka obsahuje slova „pečená jablka“, „červená jablka“, „zelená jablka“, „jablečná výživa“, „jablka Fuji“, „jablka honeycrisp“ a/nebo „jíst jablka“, vyhledávač pozná, že se vaše stránka s největší pravděpodobností týká tohoto ovoce.
 • Pokud vaše stránka obsahuje slova:

Jak vidíte z tohoto příkladu, budete muset vědět, která klíčová slova LSI budou mít vliv na vaše konkrétní hodnocení, abyste byli úspěšní, což může být náročný úkol: „iTunes“, „Apple Hulu“, „Apple news“, „Apple stores“, „Apple iPhone“, „Apple iPad“, „Apple stock price“ a/nebo „Apple campus“.

Proč vyhledávače začaly používat latentní sémantické indexování

V minulosti běžné vyhledávače klíčových slov přistupovaly k webové stránce s mentalitou účetního – stránka dané slovo buď obsahovala, nebo neobsahovala, bez středního bodu. Jediným měřítkem relevance stránky pro dané vyhledávání byla hustota klíčových slov.

To vedlo k praxi známé jako keyword stuffing, tedy umisťování klíčových slov na více míst v textu v co nejrychlejším sledu.

Dalšími příklady nacpávání klíčových slov je přidávání seznamů telefonních čísel bez podstatné přidané hodnoty nebo přidávání bloků textu s výčtem měst a států, pro které se webová stránka snaží získat pozici v SEO.

Zejména Google začal webové stránky za nacpávání klíčových slov penalizovat. Google také začal upouštět od hustoty klíčových slov a místo toho se zaměřil na klíčová slova LSI.

Klíčová slova LSI pomáhají vyhledávačům lépe pochopit význam vyhledávacího dotazu a význam webové stránky. a to zlepšuje shodu mezi tím, co lidé hledají, a tím, co najdou ve výsledcích vyhledávání.

Přínosy používání klíčových slov LSI:

Klíčová slova LSI mají výhody jak pro SEO, tak pro uživatelský komfort. Klíčová slova LSI mají ve vašem obsahu několik výhod:

 • LSI zabraňuje tomu, aby byl váš obsah v očích vyhledávačů označen za spam.

Proměnlivé zmínky klíčových frází, které sémanticky souvisejí s vašimi primárními klíčovými slovy, zvyšují důvěryhodnost vašeho obsahu. Pokud někdo najde váš web prostřednictvím vyhledávače, ale nenajde obsah, který očekává, může vás nahlásit vyhledávači jako spamovaného.

 • Klíčová slova LSI vám pomohou snížit počet odchodů, protože zabrání tomu, aby se váš web umisťoval na nesprávné výrazy.

Pokud například prodáváte notebooky Lenovo, nechcete, aby se do vyhledávače dostávali ti, kteří hledají informace o filmu The Notebook z roku 2014.“

 • Klíčová slova LSI vám pomohou udržet návštěvníky na webu díky tomu, že tok obsahu bude přirozený a smysluplný.

Vaši čtenáři tak získají klidné prostředí, aniž by se cítili přeplněni klíčovými slovy. Tím se také váš obsah odliší od obsahu hustého klíčovými slovy, který pouze opakuje klíčová slova a klíčové fráze, aby oklamal vyhledávače a udělil jim vysoké hodnocení.

 • LSI může pomoci vašemu webu získat lepší pozici při souvisejícím vyhledávání.

Boty vyhledávačů automaticky procházejí váš web a vytvářejí si představu o jeho obsahu. Klíčová slova LSI zařadí váš web do sémanticky souvisejících vyhledávání bez ohledu na to, jaké je vaše cílové klíčové slovo. Pokud například zahrnete klíčová slova LSI pro firmu, která prodává blahopřání na zakázku za vyšší cenu, měla by vám klíčová slova LSI umožnit přeskočit vyhledávání „levná“ nebo „tisk blahopřání doma“.

 • Klíčová slova LSI mohou zvýšit prodej tím, že pomohou vaší firmě umístit se na vyšší pozici s menší konkurencí.

Například Amazon zaznamenává úžasných 57 % všech prodejů prostřednictvím klíčových slov, která jsou LSI verzí primárního klíčového slova.

Klíčová slova LSI vám celkově pomohou dostat obsah vašich webových stránek před ještě větší publikum.

Jak vytvořit klíčová slova LSI

Na trhu existuje několik „prémiových“ nástrojů pro generování klíčových slov LSI, ale podnik nemusí vynaložit velké náklady, aby se pustil do LSI. Existuje několik bezplatných nástrojů, které vám pomohou generovat klíčová slova LSI pro vaše webové stránky:

 • Google Autocomplete. Nejjednodušší způsob, jak najít klíčové slovo LSI, je vybrat jedno hlavní klíčové slovo a zadat ho do vyhledávacího řádku Google. Google automaticky poskytne nejlépe odpovídající frázi nebo seznam pro vaše hlavní klíčové slovo, jakmile ho zadáte do vyhledávacího řádku.

 • LSI Graph je bezplatný nástroj SEO, který pro vás generuje klíčová slova LSI. Stačí zadat hlavní klíčové slovo do vyhledávacího řádku a nástroj vám vygeneruje seznam relevantních klíčových slov.
 • Niche Laboratory nabízí návrhy klíčových slov, nejlépe hodnocené webové stránky, názvy webových stránek, meta popisy webových stránek, meta klíčová slova webových stránek a matici konkurence webových stránek. Jedná se o velmi užitečný nástroj pro nalezení nejlepších shodných klíčových slov LSI a také pro získání představy o klíčových slovech konkurence, která mají vliv na návštěvnost.

Nalezení správného nástroje pro klíčová slova LSI bude záviset na vašem systému správy obsahu, cílech a strategii reklamy ve vyhledávačích. Neměli byste však utrácet peníze za prémiový nástroj LSI, abyste dosáhli efektivních výsledků.

Jak používat klíčová slova LSI

Klíčová slova LSI byste měli přidávat na všechny stránky svého webu, ale jejich použití musí znít přirozeně a vhodně. Některá klíčová slova LSI mohou být synonymy vašeho hlavního klíčového slova, a proto je lze jednoduše nahradit vaším hlavním klíčovým slovem.

Tady jsou hlavní místa, kde byste měli používat klíčová slova LSI:

 • Název stránky
 • Tagy H1 a H2
 • URL adresa
 • Meta tagy
 • Obrázky alt text
 • První odstavec textu
 • Odkaz a text kotvy
 • Poslední odstavec textu

Stejně jako u vašeho hlavního klíčového slova, snažte se vyhnout přílišné optimalizaci webu pro konkrétní klíčové slovo LSI. Nadměrné používání klíčového slova LSI může být považováno za „keyword stuffing“ a bude mít za následek postih ze strany vyhledávačů. Dobrým pravidlem je použít každé klíčové slovo LSI na stránce pouze jednou.

Přečtěte si 5 začátečnických kroků pro optimalizaci webu vaší firmy.

Důležitost klíčových slov LSI

Počáteční zavedení LSI bylo reakcí na mnohé pokusy majitelů stránek manipulovat se SEO. Až do zavedení LSI byly obsah stránek a meta tagy často dlouhými soubory zbytečně se opakujících klíčových slov bez rozpoznatelné informace nebo tématu.

LSI umožňuje vyhledávačům ocenit kvalitní obsah webových stránek. Proto zahrnutím sémanticky souvisejících vyhledávacích frází do kopie stránky pro SEO dáváte vyhledávačům lepší představu o vaší stránce, společnosti, produktech a službách.

Používání klíčových slov LSI dělá radost vyhledávačům i návštěvníkům vašich webových stránek. Kvalitní obsah udrží návštěvníky kolem sebe i po příchodu, což zvyšuje míru konverze a efektivitu vašich webových stránek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.