Jaká je Boží vůle pro náš život?

Poznání Boží vůle pro náš život je jednou z nejdůležitějších věcí, které musíme znát, chceme-li mít radost a žít tak, jak jsme se narodili, abychom žili.

To je přece jasné, ne? Proto se o tom tolik lidí zajímá a ptá se na to. Často dostávám e-maily jako tento, který jsem dostal minulý týden:

Ahoj Jozue, jak se máš, Bůh žehnej tvému životu… Rád bych znal tvůj názor na Boží vůli. Mnoho lidí přijde a řekne vám „taková a taková je Boží vůle a taková není“, a Boží slovo mi říká, že jeho vůle je dobrá, příjemná a dokonalá, ale líbí se mi, jak o tom slově mluvíte a jak argumentujete, tak nevím, jestli mi k tomu dáte svůj komentář, prosím. Byl bych vám opravdu moc vděčný!“

Je důležité vědět, jaká je Boží vůle pro náš život, proto o tom dnes budu mluvit stručně, prakticky a základně. Přidáš se ke mně?“

Něco důležitého o Boží vůli pro tebe.

Než začnu, chci ti říct, že musíme být opatrní, pokud jde o naši motivaci, když chceme poznat Boží vůli pro nás.

Jeho slovo nám sice zjevuje vše, co potřebujeme vědět, ale neříká nám věci, o kterých se ve své nevědomosti můžeme domnívat (a někdy se domníváme, že jsou důležitější). „Budu se příští rok vdávat? Bude ten obchod fungovat? Co bude zítra?“

Bůh chce, abys chodil ve víře, protože víra ho oslavuje. Víra říká: „Bůh je velký, dobrý a úžasný a má všechno pod kontrolou.“ A to je pravda!

Dnes mnozí utrácejí peníze za knihy o tom, jaká je Boží vůle a jak ji žít, chodí k „prorokům“, aby jim předpověděli budoucnost, a tak dělají hrozná rozhodnutí, nechávají se podvádět na evangelikálních kongresech, kde jim slibují „zjevení“ Boží vůle… Přitom už Jeho slovo říká, jaká je Jeho vůle pro nás!

„To, co Bůh chce, abyste věděli o jeho vůli pro vás, je již zjeveno v jeho Slově „Tweet This

Co Bůh chce, abyste věděli o jeho vůli pro vás, je již zjeveno v jeho Slově. A jeho vůle, která zůstává utajena, není v rozporu s tím, co zjevil, a to z toho důvodu, že nikdy nelže, ani ji nepotřebujeme znát.

Podívejme se, co říká Bible.

Přečtěte si také: Plnit Boží vůli je lepší než být módní.

Boží rozhodnutí pro náš život.

Teologové nazývají „dekretální vůlí“ nebo „dekretální vůlí“ vůli, kterou Bůh stanovil již před založením světa, že se stane a způsobí, že se stane tak, jak on říká a jak on říká (Například ukřižování Ježíše).

Tato vůle je často kontroverzní, protože mnozí se ptají, do jaké míry je člověk zodpovědný za své činy, ale pravdou je, že člověk je stoprocentně zodpovědný za všechno, co dělá a pro co se rozhoduje.

Myslím si, že jednou z největších potřeb (ne-li tou největší) každého křesťana je poznat Boží vůli pro náš život. Vede nás k tomu, abychom Boha milovali, abychom žili podle jeho přikázání v hluboké vděčnosti, abychom ho každý den více a více uctívali a abychom v něj věřili uprostřed všech okolností, protože život na zemi je kromě mnoha jiných věcí plný těžkostí.

Boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá (Řím 12,2)… ale mnohdy se nám to tak nezdá.

Jelikož je Bůh velký a my malí, často nevidíme celkový obraz všeho, co se kolem nás děje.

„Každý den Bůh dělá ve vašem životě 10 000 věcí a vy si uvědomujete dvě nebo tři z nich.“ – John Piper.

Bible jasně říká, že život křesťanů na zemi není růžový (Římanům 8,17-18). Proto jsem proti učení těch, kteří hlásají, že Boží vůlí je učinit nás bohatými, uzdravit nás zde na zemi, učinit nás „úspěšnými“ atd… Bůh může všechny tyto věci udělat, a skutečně je někdy dělá, ale to, že je nedělá některým svým dětem, neznamená, že je nemiluje.

V Římanům 8,26-29 vidíme vynikající shrnutí Boží vůle pro nás, pohled na celkový obraz a na to, co chce Bůh v našem životě udělat:

„…Duch nám pomáhá v naší slabosti; neboť nevíme, za co bychom se měli modlit, jak bychom měli, ale sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyslovit. Ale ten, kdo zkoumá srdce, ví, co má Duch na mysli, protože se podle Boží vůle přimlouvá za svaté.

A víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho záměru. Neboť ty, které předzvěděl, také předurčil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratry.“

„Nic, co se kolem nás děje, neuniká Boží vůli.“ Tweet This

Tady vidíme, že hlavním Božím záměrem pro náš život je připodobnit nás Kristu a všechno, co v našem životě dělá, je pro to, a proto nám pomáhá k dobrému. Nic z toho, co se kolem nás děje, neuniká Boží vůli, protože on to tak rozhodl.

To je shrnutí Boží vůle zjevené těm, kdo mají Krista. Vše ostatní jsou pouhé spekulace a vytrhávání veršů z kontextu. Spekulace, které mimochodem církvi hodně uškodily a připravily nás o radost z pochopení, že evangelium je víc než hezký život na zemi.

Mnohdy se však více zajímáme o to, abychom byli odborníky na Bohem stanovenou vůli nebo se snažili poznat Boží tajemství, než o to, abychom byli poslušní toho, co po nás chce. EPIC FAIL.

Doporučená e-kniha: Mohu poznat Boží vůli? od R. C. Sproula (ZDARMA pro Kindle)

Boží normativní vůle pro nás.

Teologové nazývají Boží příkazy pro nás, věci, které jsou jeho vůlí pro nás, „normativní vůlí“. Můžeme se rozhodnout, že je nebudeme dělat, a ve skutečnosti je často neděláme. Důkazem toho, že jsme spaseni, je, že máme touhu dělat tyto věci k jeho slávě.

Všechna Boží předepsaná vůle je v Bibli několikrát shrnuta tímto způsobem: „Miluj Boha a miluj svého bližního jako sebe sama“. To vystihuje strašně moc (nápověda: je to mnohem víc než zahřívání židle v neděli ráno nebo práce ve službě několik dní v týdnu)

Ve své elektronické knize „Poznávat Boha každý den“ věnuji celou kapitolu lásce v křesťanském životě. Můžete si ji stáhnout jako dárek zdarma zde.

John MacArthur se trefil do černého, když říká následující:

„Úspěch není synonymem prosperity, moci, popularity ani žádného ze světských pojmů úspěchu. Skutečný úspěch je konat Boží vůli, ať to stojí, co to stojí.“

Jednou jsem slyšel, že místo abychom se ptali, jaká je Boží vůle pro náš život, měli bychom svůj život přizpůsobit vůli, kterou Bůh již zjevil. A to je velká pravda.

Je mnoho věcí, které nevíme a zatím vědět nebudeme (vzpomínáte, co jsem řekl dříve o životě ve víře?), ale to, co Bůh je, co nám řekl a co udělal, je víc než dost na to, abychom ho každý den milovali a důvěřovali mu.

Dekretální vůle, kterou Bůh zjevil, když ji přijmeme takovou, jaká skutečně je, je původcem a katalyzátorem naší touhy a hledání naplnění Boží předurčující vůle v našem životě.

„Poznání Božích dekretů pro náš život nás nutí žít podle jeho přikázání.“ Tweet This

Knowing God’s decrees for our lives makes us live according to His precepts. Takto proměňující je jeho milost. Osvobozuje nás také od dychtivosti chtít znát všechny podrobnosti o tom, co budeme prožívat po zbytek svého pobytu na zemi. Opravdu nemusíme vědět, co se stane zítra, když naše věčná budoucnost je více než jistá.

Obě vůle, jak Boží, tak předurčená, jdou ruku v ruce v přítomnosti a my je musíme žít. Jedním z důkazů, že jsi křesťan, je to, že se snažíš plnit předurčenou vůli tím, že důvěřuješ v Boží milost a máš radost ze zjevení Jeho předurčené vůle, když se každý den necháváš vést Jeho Duchem (Římanům 8,14).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.